Skip to main content
Posavje in Posotelje. A–Ž: enciklopedični priročnik za popotnika.


Uredila: Drago Kladnik, Bibijana Mihevc
Leto: 2006


Enciklopedični vodnik Posavje in Posotelje A–Ž je dvanajsti po vrsti v zbirki Slovenija total in z njim se zbirka zaključuje. Obravnavani pokrajini sestavljata vzhodni del Slovenije: Posavje je tradicionalno prehodno območje med Štajersko na levem bregu Save in Dolenjsko na njenem desnem bregu, Posotelje pa sestavljajo vzhodni odrastki Karavank, vzhodni del Voglajnskega gričevja, Zgornjesotelsko in Srednjesotelsko gričevje ter skrajni vzhodni obronki Posavskega hribovja. Vsa naselja v priročniku so razporejena po abecednem redu, podan je opis naravne in kulturne dediščine, najdemo pa tudi vsebinski in krajevni vodnik z mnogimi stvarnimi podatki.Kazalo vsebine

Popotnica

POSAVJE IN POSOTELJE

Krajevni vodnik

Stvarni vodnik
Cena
razprodano


Ključne besede
domoznanstvo
geografija
Posavje
Posotelje
Slovenija
turistični vodniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR