Skip to main content
Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju. Pravljice in povedke z zvočnih posnetkov Milka Matičetovega.


Avtorji: Milko Matičetov, Marija Kozar Mukič, Dušan Mukič, Monika Kropej Telban
Leto: 2017


V knjigi so zbrane porabske pravljice in povedke, ki jih je leta 1970 posnel Milko Matičetov na magnetofonske trakove. Gradivo je več desetletij neobjavljeno ležalo v arhivu Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani. Šele s pomočjo porabskih strokovnjakov, ki narečne govore dobro poznajo in obvladajo, jih je bilo mogoče pripraviti za natis. Predstavljenih je 238 pripovednih enot, prepisanih v poenostavljeno narečno transkripcijo in prestavljenih v knjižno slovenščino. Vsa besedila so objavljena tudi v knjižnem jeziku, dve pripovedi pa sta kot primer prepisani v fonetični dialektološki transkripciji. Dodana je zgoščenka s tonskimi posnetki trinajstih pravljic in povedk v obeh različicah porabskega narečja (števanovskem in gornjeseniškem). V uvodnem delu so spremne študije, v katerih je predstavljen razvoj pripovedne kulture porabskih Slovencev, njihov jezik ter pripovedovalci, ki so Milku Matičetovemu pripovedovali pravljice in povedke. Opozorjeno je na razlike med posameznimi krajevnimi govori, na koncu pa je dodan še slovarček porabskega besedja in povezava na mednarodne pravljičnime tipe.

Knjiga ohranja porabsko pripovedno izročilo, obenem pa oživlja porabsko narečje in ga približuje mladim.Kazalo vsebine

CD

 1 ► ʘ3 Lasica pa požak letita / Lisica in polž tekmujeta
 2 ► ʘ6 Dvej müši / Dve miši
 3 ► ʘ7 Čaroven dau / Čarobni dol
 4 ► ʘ10 Stolnjek, prestri se / Prtič, pogrni se
 5 ► ʘ11 Krau, ka se ma je eno okau djaukalo / Kralj, kateremu se je eno oko jokalo
 6 ► ʘ12 Grof pa slüžička dekla / Grof in služkinja
 7 ► ʘ15 Kralič pa Lejpa Vida / Kraljevič in lepa Vida
 8 ► ʘ19 Živo je gnauk en casar / Nekoč je živel cesar
 9 ► ʘ49 Sojenice / Sojenice
10 ► ʘ60 Baba pa vrag / Baba in vrag
11 ► ʘ70 Maček / Maček
12 ► ʘ73 Gnauk sta bila oženjeniva / Nekoč sta bila dva oženjena
13 ► ʘ86a Stara baba, stari ded / Stara baba, stari dedŠe ...

Mukics Dusán: Rába-vidéki szlovén népmesék és mondák tárháza. Barátság 2018/3. 9346-9347

A. Nana Rituper Rodež: Zgodbe razkrivajo čustva in način življenja; Vestnik 14.6.2018, 17

E. Ružič: Pripovedno izroćilo Slovencev v Porabju; Porabje. Tednik Slovencev na Madžarskem, XXVIII/24, 14.6.2018, 3

Boštjan Rous: Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju; TV Slovenija, Odmevi 7.6.2018

Silva Eöry: Ohranitev porabskega narečja s pomočjo pripovedk; RTVS, Slovenci v sosednjih državah, 26. 4. 2018

Ohranitev porabskega narečja s pomočjo pripovedk; Moja Slovenija, 25. 4. 2018

Domača stran slovenske samouprave / Országos Szlovén Önkormányzat honlapján: Predstavitev knjige Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju / A Rába-vidéki szlovének népköltészete című könyv bemutatója (13.4.2018)

dm: GNAUK JE BILAU ... EDNO MALO LÜSTVO; Porabje, tednik Slovencev na Madžarskem, XXVIII/16, 19.4.2018

K. R.: Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju; Delo 6.3.2018Redna cena
29,00 €

Spletna cena
26,10 €


Ključne besede
etnologi
etnologija
folklorne pripovedi
ljudske pripovedke
ljudsko slovstvo
Matičetov, Milko
Porabje
povedke
pravljičarji
slovensko ljudsko izročilo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR