Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij

Uredila: Tanja Petrović
Leto: 2011


Zbornik prinaša poglobljeno in teoretsko razdelano obravnavo reprezentacijskih funkcij širokega spektra družbenih, kulturnih, političnih / verbalnih, vizualnih in glasbenih praks v Sloveniji in v sorodnih družbah. Nastal je v prepričanju, da je premislek o pomenu in funkcijah družbenih reprezentacij nujno treba premakniti s področja medijskih študij, saj so bile reprezentacije do zdaj obravnavane predvsem v okviru medijskih praks in diskurzov. Upamo, da bo pričujoči izbor besedil pomembno prispeval k sodobni slovenski akademski razpravi o naravi družbenih praks in identitet ter o načinih, kako družbene prakse, tudi kadar niso eksplicitno povezane s politiko, zaradi svoje reprezentacijske narave pridobivajo politični pomen in s tem neposredno vplivajo na družbeni položaj posameznikov in skupin in na razdelitev družbene moči.

Ključne besede
jezik
Jugovzhodna Evropa
književnost
kultura
kulturna identiteta
kulturna pokrajina
narodna identiteta
reprezentacija
Slovenija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR