Skip to main content
Pogovori z ljudmi v duševnih stiskah. Priročnik za svetovanje.


Uredila: Onja Tekavčič Grad
Leto: 2004


Knjiga je izvirno avtorsko delo 29 slovenskih strokovnjakov, katerih vsakodnevno delo je nuditi pomoč posameznikom, ki so se v nekem trenutku svojega življenja znašli v težavi, krizi, stiski, kakorkoli pač imenujemo stanje, iz katerega se sami niso znali ali zmogli rešiti. Zgodbe in stiske teh posameznikov, njihove možne razrešitve in kako priti do boljših poti v reševanju težav, so zbrane v 26 poglavjih, ki zajemajo celoten kalejdoskop različnih človeških problemov.

Uporabnike pomoči smo poimenovali klicalci, lahko pa bi bili tudi pacienti, klienti ali osebe v stiski; tiste na drugi strani pa svetovalci, čeprav bi lahko govorili o terapevtih, kliničnih psihologih, zdravnikih, pa tudi o laičnih pomočnikih. Primeri iz prakse so resnični, čeprav nekoliko skriti zaradi nujne zaščite uporabnikov pomoči, pa vendar dovolj nazorni, da so v pomoč vsakomur, ki bi se želel spopasti z napornim, vendar hvaležnim delom pomoči sočloveku v stiski.Kazalo vsebine

I. PREDGOVOR Martina Tomori

II. UVOD Onja Tekavčič Grad

III. KDO SO AVTORJI

IV. VSEBINA

1. Telefonska krizna linija in njeni uporabniki Onja Tekavčič Grad

2. Svetovanje po telefonu Anka Zavasnik, Anka Gorše Goli

3. Krizna intervencija Borut Škodlar, Peter Zajc

4. Depresivni klicalec Janja Milič, Jana Dragar

5. Suicidalni klicalec Onja Tekavčič Grad, Darinka Topolovec

6. Klicalec s psihozo Marjeta Blinc Pesek, Brane Kogovšek

7. Klicalec in problem kronične ter terminalne bolezni Alenka Mavri, Janja Milič

8. Klicalec z motnjami organske etiologije Vita Pukl Gabrovšek, Zvezdan Pirtošek

9. Klicalec in problemi zaradi alkohola Mirjana Radovanović, Jana Dragar, Zdenka Čebašek Travnik

10. Klicalec in problem drog Andrej Kastelic, Barbara Udovič

11. Klicalec in problem okužbe s HIV Anka Gorše Goli, Mirjana Radovanović

12. Klicalec in problem spolne identitete Slavko Ziherl, Roman Korenjak

13. Otrok kot klicalec Urban Groleger, Tina Zadravec

14. Mladostnik kot klicalec Maja Vodopivec, Bojan Bogataj

15. Starostnik kot klicalec Aleš Kogoj, Jana Dragar

16. Družinski problemi Brane Kogovšek

17. Klicalec ob izgubi Onja Tekavčič Grad, Anka Zavasnik

18. Nasilje in spolna zloraba v družini Mojca Brecelj Kobe, Jasna Rujevič, Barbara Udovič

19. Motnje hranjenja Anja Reljič Prinčič

20. Posebni klicalci Anka Zavasnik, Mojca Močnik Bučar, Barbara Udovič

21. Kronični klicalci Onja Tekavčič Grad

22. Odnos med svetovalcem in klicalcem – terapevtski dejavnik Roman Korenjak, Mojca Močnik Bučar

23. Svetovalci Onja Tekavčič Grad

24. Supervizija Mojca Močnik Bučar, Roman Korenjak

25. Etika dela na telefonski krizni liniji Onja Tekavčič Grad

26. Različne oblike pomoči – kam lahko napotimo klicalce Alenka Klemenčič, Jana Dragar

V. STVARNO KAZALO

VI. RECENZIJA Jože Felc
Cena
razprodano


Ključne besede
duševna stiska
duševne motnje
duševno zdravje
klic v sili
krizna intervencija
pomoč
priročniki
problemi
psihološki nasveti
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR