Pisma Franceta Kidriča Franu Ramovšu

Uredil: Darko Dolinar
Leto: 2001


V knjigi je objavljena korespondenca med literarnim zgodovinarjem Francetom Kidričem in jezikoslovcem Franom Ramovšem, ki sta bila dolgoletna bližnja sodelavca na ljubljanski univerzi in na SAZU ter osebna prijatelja. Oseminštirideset ohranjenih Kidričevih dopisov Ramovšu govori o njunem poklicnem, znanstvenem in publicističnem delovanju, najobsežnejši vsebinski sklop pa predstavlja ustanavljanje ljubljanske univerze, urejanje slavistične stroke na njej in kandidatura Franceta Kidriča za eno od literarnozgodovinskih kateder. Pisma osvetljujejo tedanje razmere, na katere so poleg strokovnih ozirov vplivala tudi strankarsko politična nasprotja in spletke. S pomočjo tega, še neuporabljenega vira bo mogoče izpopolniti dosedanje vedenje o tej problematiki, ki je ilustrativna za širšo vsebinsko in metodološko podobo humanističnih ved na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja.

Knjiga je urejena v skladu z uveljavljenim vzorcem zbirke Korespondence pomembnih Slovencev. Na besedila pisem se navezujejo opombe s pojasnili o omenjenih osebah in stvarnih podrobnostih ter z opozorili na vsebinsko sorodna mesta v drugih korespondencah in nekaterih delih strokovne literature. Uvodna študija pregledno povzema in povezuje glavne biografske in zgodovinske ugotovitve.

SAZU in ZRC SAZU – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede.

Ključne besede
Kidrič, France
korespondenca
literarni zgodovinarji
pisma
slovenska literarna zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR