Piranske notarske knjige (Zvezek 7). Fragmenti (1301–1320 /1321/)
The Notary Book from Piran (Vol. 7). Fragments (1301–1320 /1321/)


Uredila: Darja Mihelič
Leto: 2018


Znanstveno-kritična objava fragmentov notarskih knjig enote Piran Pokrajinskega arhiva Koper iz let 1301–1320 /1321/ kot sedmi, zadnji zvezek zaključuje enega od segmentov programa edicij virov za slovensko zgodovino, sprejetega leta 1972. Zajema pet rokopisov: enajstega, dvanajstega, štirinajstega, petnajstega in šestnajstega ter dodatnega neoštevilčenega, ki skupaj beležijo 287 latinskih predlog notarskih listin. Gre za dogovore v zvezi z zadolževanjem, poslovanjem z nepremičninami, za reševanje sporov, sklepanje dogovorov o delu, za ženitne dogovore, številne oporoke itd. Iz zapisov je razvidno gospodarsko, družbeno in vsakdanje življenje v nekdanjem Piranu in njegovi okolici. Objava vsebuje uvodno študijo, prepise izvirnikov s pojasnili, imenski in pojmovni seznam ter seznam vsebin vpisov. Znanstveno-kritični aparat je slovensko-angleški, seznam pojmov pa je zasnovan kot trojezični latinsko-slovensko-angleški slovar. Delo nudi podatkovno osnovo za interdisciplinarne (zgodovinske, umetnostnozgodovinske, jezikoslovne, pravnozgodovinske, urbanistične, historično-geografske) in primerjalne raziskave mediteranskih mest srednjega veka.Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
dokumenti
ekonomska zgodovina
gospodarska zgodovina
notarske knjige
Piran
Slovenija
zgodovinski viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR