Skip to main content
Piranske notarske knjige (Zvezek 5). Fragmenti (1289–1305).
The Notary Books from Piran (Vol. 5). Fragments (1289–1305).


Avtorica: Darja Mihelič
Leto: 2009


Piranska izpostava Pokrajinskega arhiva Koper hrani med svojim srednjeveškim gradivom 17 notarskih sešitkov in njih fragmentov. Fragmenti petih notarskih sešitkov, ki so predmet znanstvenokritične objave, vsebujejo kratke povzetke poslovnih dogovorov Pirančanov v poldrugem desetletju pred sedmimi stoletji. Zapisi so objektivni in zanesljivi, razkrivajo pa nekdanjo poslovno prakso od trgovskih družb, prek trgovanja na kredit, posojanja denarja, udinjanja pri delodajalcu, prodaje ali oddaje nepremičnin v zakup ipd.

Delo je znanstveno-kritična objava ohranjenih fragmentov petih piranskih notarskih kodeksov iz let 1289–1305 z zabeležkami notarja Dominicus-a Petenarius-a. V notarske kodekse so notarji v stenografski obliki, posebni pisavi in preprosti latinščini vpisovali bistva poslovnih dogovorov. To je dragocena zvrst virov za preučevanje srednjeveške in kasnejše zgodovine. Zapisi slikajo gospodarsko in družbeno življenje mest in njihove okolice, njihovo upravo, sodstvo, vsakdanje življenje, populacijski razvoj, urbanistično podobo, kulturo in umetnost, kar vse služi raziskavam strokovnjakov različnih strok. Objava je opremljena s klasičnim znanstveno-kritičnim aparatom ter spremno študijo, ki je prevedena tudi v angleščino. Glavni del besedila objave zavzema transliteracija rokopisov, ki zajema 518 vsebinsko različnih dogovorov. Vsak je oštevilčen z zaporedno številko, opredeljen glede vsebine in datiran z dnem nastanka. Posebnosti izvirnika in nedoslednosti pri pisanju so opisane v opombah. Delo spremljajo imenski, stvarni seznam in seznam vpisov, v katerem je vsak vpis označen z izvirno oznako strani v izvirniku, z datumom, tipom vsebine, kratkim povzetkom vsebine in stranjo v objavi.Kazalo vsebine

Prolog

K objavi

PREDSTAVITEV IZVIRNIKA

Izgled

Jezik, besedilo, pisava

Čas nastanka, pisec

Vsebina

Notarska knjiga 5 (1289–1290)

Notarska knjiga 4 (1291)

Notarska knjiga 7 (1291)

Notarska knjiga 8 (1292–1293)

Notarska knjiga 17 (1300/1305)

IZDAJATELJSKI PRISTOP

K prepisu

K seznamom

PREPIS

Notarska knjiga 5 (1289–1290)

Notarska knjiga 4 (1291)

Notarska knjiga 7 (1291)

Notarska knjiga 8 (1292–1293)

Notarska knjiga 17 (1300/1305)

SEZNAMI

Seznam osebnih in krajevnih imen

Pojmovni seznam

Seznam in povzetki vpisov

Notarska knjiga 5 (1289–1290)

Notarska knjiga 4 (1291)

Notarska knjiga 7 (1291)

Notarska knjiga 8 (1292–1293)

Notarska knjiga 17 (1300/1305)


Ključne besede
dokumenti
ekonomska zgodovina
gospodarska zgodovina
notarske knjige
Piran
Slovenija
zgodovinski viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR