Skip to main content
Pesmi in igre Daneta Zajca. (refleksije, razprave, spomini).


Uredila: Neža Zajc
Leto: 2021


Knjiga seznanja z interpretacijami Zajčevega opusa. Prvi del je posvečen poeziji Daneta Zajca: avtorji prispevkov se osredotočajo na posamezne pesmi ali obravnavajo Zajčevo poezijo kot celostno in edinstveno v zgodovini slovenske književnosti. V drugem delu uveljavljeni literarni teoretiki slovenske dramatike obravnavajo igre Daneta Zajca kot neoddeljive od pesnikove poezije. Obenem izpostavljajo moč Zajčeve pesniške besede, s katero je zaznamoval tudi razvoj slovenskega modernega gledališča z globoko kritično ostrino. V tretjem delu so izbrani nekateri redki spominski utrinki na Daneta Zajca, ki beležijo zadnja leta njegovega življenja. V zadnjem delu so ponatisnjeni trije zapisi Daneta Zajca, ki zaokrožujejo celoto knjige z žalnim tonom: to sta predvsem pesnikov govor ob grobu Gregorja Strniše in njegovo besedilo ob smrti Marjana Rožanca. Knjigo zaključuje Zajčev govor, ki ga je imel na slavnostni podelitvi Prešernovih nagrad prelomnega leta 1992 in odstira pesnikov radikalen pogled na slovensko kulturo; z živo pričujočnostjo Zajčevega zaostrenega glasu pa dosega namen te knjige. Prispevke v monografiji dopolnjuje bogato slikovno (fotografsko, rokopisno) gradivo.Kazalo vsebine

Neža Zajc: Predgovor
Neža Zajc: Uvod

Pesmi
Milan Dekleva: V vrtenju teže brez glasu
Oto Luthar: Dve misli o intimnem razumevanju Zajčeve literature
Jelka Kernev Štrajn: Pojav živalskih likov v poeziji Daneta Zajca
Igor Grdina: Asskall
Neža Zajc: Dol dol – vrnitev k izvorom, nov vzpon (in še: O duši v poeziji Daneta Zajca)
Branko Kukić: Tam dol
Branko Kukić: Tam dole

Igre
Aleš Berger: Srečevanja z dramatiko Daneta Zajca
Tomaž Toporišič: Pesniške igre Daneta Zajca kot poslušanje sveta onstran dramskega
Denis Poniž: (Še vedno) na Potohodčevi poti (Razmišljanje o Zajčevi drami Potohodec)
Matej Hriberšek: Medeja skozi Zajčeve oči: Od naključja do globokega simbolizma
Ignacija Fridl Jarc: Mitos in etos v dramatiki Daneta Zajca
Spomini
Niko Grafenauer: Epitaf Danetu Zajcu
Meta Hočevar: Vitraž ali božje oko
Vladimir Kovačič: Na novoletni dan za Daneta
Andrej Aplenc: Moji spomini na Daneta Zajca
Maja Vidmar: Tek za vlakom
Petra Koršič: Tisto noč – govoril je – s tišino – si najbližje
Boštjan Narat: Kako nisem spoznal Daneta Zajca
Amrož Kodelja: Ljubezen in smrt
Brane Senegačnik: Pesnikova vera
Richard Kämmerlings: Jobova pesniška mera. Besede žerjavice
Neža Zajc: Trojna prošnja
Zapisi Daneta Zajca
Dane Zajc: Ob smrti G. Strniše
Dane Zajc: Marjan Rožan
Dane Zajc: Kdo sem?

Seznam slik
Imensko kazaloŠe ...

Aljaž Krivec: Recenzijski izvod; Delo, 27. 7. 2021Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
jubilejni zborniki
slovenska književnost
slovenski književniki
Zajc, Dane
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR