Skip to main content
Patriae et Orbi. Essays on Central European Art and Architecture. Festschrift in Honour of Damjan Prelovšek / Študije o srednjeevropski umetnosti. Jubilejni zbornik za Damjana Prelovška.


Uredili: Ana Lavrič, Franci Lazarini, Barbara Murovec
Leto: 2015


Znanstvena monografija je nastala ob jubileju umetnostnega zgodovinarja dr. Damjana Prelovška. V knjigi zbrane študije so razdeljene v tri vsebinske sklope; v prvem so razprave o arhitektu Jožetu Plečniku, v drugem o arhitekturni zgodovini, v tretjem o likovni umetnosti in glasbi. Avtorji so raziskovalci, ki delujejo v Avstriji, na Češkem, v Nemčiji, na Poljskem, Slovaškem, v Švici in Sloveniji. Svoje razprave, s katerimi se poklanjajo nekdanjemu predstojniku, sodelavcu, mentorju, strokovnemu kolegu in prijatelju, so posvetili srednjeevropski umetnosti od srednjega veka do 20. stoletja, s posebnim težiščem na novih spoznanjih o arhitekturni dediščini.Kazalo vsebine

Editor’s Preface / Predgovor urednikov

Franci Lazarini: Damjan Prelovšek – arhitekturni zgodovinar / Damjan Prelovšek – Architectural Historian

Renata Komić-Marn: Bibliografija dr. Damjana Prelovška

Memoriae

François Burkhardt: Una vita consacrata a Plečnik

Sonja Ana Hoyer: Nekateri moji spomini na Damjana

Boris Podrecca: Gegen den Strom / Proti toku

Andrej Hrausky: Brez kompromisov. Nekaj spominov na sodelovanje z Damjanom Prelovškom

Silvester Gaberšček: Najdene “neznane" Marije

Milček Komelj: O usodi dolenjskih gradov in novomeških slikarjev. Kulturnozgodovinski spomini ob Lamutovih skicirkah

Dissertationes

Jože Plečnik

Jörg Stabenow: Sakrale Raumverwandlung. Jože Plečnik und der Kirchenbau der frühen Moderne / Sakralna preobrazba prostora. Jože Plečnik in cerkvena arhitektura zgodnje moderne

Jindřich Vybíral: Jože Plečnik and the Beginnings of Social Housing in Bohemia / Jože Plečnik in začetki socialne stanovanjske gradnje na Češkem

Tomáš Valena: Jože Plečnik und der Ortsbezug in der anderen Moderne / Jože Plečnik in odnos z lokusom v »drugačni« moderni

Mojca Jenko: Jože Plečnik in Društvo Narodna galerija / Jože Plečnik and The National Gallery Society

Aleš Vodopivec: Protislovne ocene slogovnih značilnosti Plečnikove arhitekture / Contradicting Critiques of Plečnik’s Architectural Style

Dana Bořutová: A Contemplation on Parallels and Differences. Jože Plečnik and Dušan Jurkovič / Razmišljanje o sorodnostih in razlikah. Jože Plečnik in Dušan Jurkovič

Architectura

Eva Sapač, Igor Sapač: Stavbna zgodovina in prenova gradu Hompoš (Pohorski dvor) pri Mariboru / Architectural History and Renovation. of Hompoš (Pohorski Dvor) Castle near Maribor

Ivan P. Muchka: „Al costume di diversi paesi“. Theorie der Architektur in der frühen Neuzeit / „Al costume di diversi paesi“. Arhitekturna teorija v zgodnjem novem veku

Rostislav Švácha: Desacralization of Sokol Centres / Desakralizacija sokolskih domov

Marjeta Ciglenečki: Ulica talcev v Mariboru / Ulica Talcev Street in Maribor

Helena Seražin: Mariborska občinska palača. Zadnji vzdihljaj historizma v mestu / Maribor Municipality Palace. The Last Example of Historicism in the Town

Jacek Purchla: The Protection and Conservation of Modernist Architecture 1918–1939. The Krakow Perspective / Varstvo in konservatorstvo modernistične arhitekture iz obdobja 1918–1939. Krakovska perspektiva

Ákos Moravánszky: Re-Humanizing Architecture. Creating a Common Ground in the Post-War Years / Ponovna humanizacija arhitekture. Ustvarjanje skupnih temeljev v povojnih letih

Vladimír Šlapeta: “Architects’ Resurrection". Solidarity and Friendship through the Iron Curtain (Hans Scharoun, Bremen 1893 – Berlin 1972, and Lubomír Šlapeta, Místek 1908 – Olomouc 1983) / »Vstajenje arhitektov«. Solidarnost in prijateljstvo prek železne zavese (Hans Scharoun, Bremen 1893 – Berlin 1972, in Lubomír Šlapeta, Místek 1908 – Olomouc 1983)

Fedja Košir: Arcus / Arcus

Mojca Marjana Kovač: Vila Tartini in nova vila Vinka Glanza v Strunjanu. Raziskave arhivskega gradiva in odkrivanje preteklih odločitev / Villa Tartini e nuova villa dall’architetto Vinko Glanz a Strugnano. Ricerca del materiale d’archivio e delle decisioni prese in passato

Ars et Historia

Mija Oter Gorenčič: Brsti v nekdanji spodnji cerkvi Žičke kartuzije kot pomoč pri dataciji / Crocket Forms in the Former Ecclesia Minor of Žiče Charterhouse as a Reference for Its Dating

Nataša Golob: Aurhaymovi fragmenti »Klosterneuburške evangeljske pripovedi« / Fragments of Klosterneuburger Evangelienwerk, made by Heinrich Aurhaym

Ksenija Rozman: Fortunat Bergant. Slika v Dobrli vasi / Fortunat Bergant᾽s Painting in Dobrla Vas (Eberndorf)

Blaž Resman: Veliki oltar na Dobrovi / The High Altar in Dobrova near Ljubljana

Ana Lavrič: Bratovščine na Slovenskem pod zavetniškim plaščem Marije in svetnikov  / Confraternities in Slovenia under the Cloaks of Mary and the Saints

Matjaž Ambrožič: Teološki in kanonski vidiki predjožefinskih bratovščin na slovenskem Štajerskem / Canonical and Theological Aspects of Fraternities with Regards to Slovenian Styria

France Martin Dolinar: »Na veke ostane njih spomin in njih slava ne ugasne« (Sir 45, 13). Kje so pokopani ljubljanski (nad)škofje? / Where are the Graves of Ljubljana (Arch)Bishops? And For All Time Their Progeny Will Endure, Their Glory Will Never be Blotted Out (Sirach, 44,13)

Damir Globočnik: Češki karikaturisti Gustav Jaroslav Schulz, Karel Krejčík in František Karel Kolár / Czech Caricaturists Gustav Jaroslav Schulz, Karel Krejčík and František Karel Kolár

Martin Halata: Die Blondel’sche Burg. Zur Veränderung des Stils im Interieur des kaiserlichen Appartements der Prager Burg in den Jahren 1848–1890 / Blondelski grad. O spremembi sloga v interjerju cesarskega apartmaja v praškem gradu v letih 1848–1890

Maja Lozar Štamcar: Egipčansko pohištvo ebenista Giuseppeja Parvisa, sopotnika historizma in secesije / Giuseppe Parvis, a Companion to Historicism and Art Nouveau, and His Furniture in Ancient Egyptian Style

Andrej Smrekar: Post scriptum h Groharjevi sv. Uršuli / Post scriptum on St Ursula by Ivan Grohar

Tomaž Brejc: Kaj je umetnostno pomembno? Prvi kolegiji docenta Izidorja Cankarja. Izpiski iz letnega semestra 1920 / What is Artistically Important? Assistant Professor Izidor Cankar's First Lectures. The 1920 Summer Semester Notes

Barbara Murovec: Slovenski znanstvenik. Funkcija in transformacija Miklošičeve podobe na javnih spomenikih / The Public Monuments of the Slovenian Scholar Franz von Miklosich. The Commissions and Their Function

Ivan Klemenčič: Likovna umetnost in glasba, Vprašanja vzporednosti razvoja / Fine Arts and Music. The Questions of Parallel Development

Aparatus

Literature/Literatura

Abstracts/Izvlečki

Contributors/Sodelavci

Photographic Credits/Viri slikovnega gradivaŠe ...

Iztok Ilich: PATRIAE ET ORBI; Bukla let. 12/št. 122, junij 2016Redna cena
90,00 €

Spletna cena
81,00 €


Ključne besede
cerkvena arhitektura
cerkvena umetnost
jubilejni zborniki
Prelovšek, Damjan
Slovenija
študije
umetnostna zgodovina
umetnostni spomeniki
vzhodnoevropska umetnost
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR