Paleogene Shallow Benthos of the Tethys, 2

Uredila: Katica Drobne, Lukas Hottinger
Leto: 1998


Obdobje 20 milijonov let, ki je sledilo opustošenju po kredno-terciarni meji in izumrtju dinozavrov, ima posebno mesto v zgodovini Zemlje. V tem času se je postopoma obnavljalo življenje z vso pestrostjo svojih oblik. Podrobno proučevanje tega obnavljanja nam daje ključ za razumevanje vzrokov, zakaj in kako je vzniknila in napredovala raznovrstnost življenja. Pričujoči zvezek je zbir zgodovinskih dokumentov, ki ilustrirajo nekatere od mnogih podob obnove.

Ta zvezek je drugi od treh, pripravljenih pod skupnim naslovom Paleogene Shallow Benthos of the Tethys (Plitvomorski bentos v paleogenu Tetide). Osredotočen je na skupino konservativnih organizmov, medtem ko bo naslednji zvezek posvečen organizmom, ki so se hitreje razvijali. Prvi zvezek vsebuje obširno bibliografijo.

Ključne besede
bentos
paleogen
paleontologija
paleozoologija
Sredozemsko morje
stratigrafija
Tetida (paleogeografija)
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR