Skip to main content
Paleogene Shallow Benthos of the Tethys, 1. Paleogene larger Foraminifera (reference list).


Avtor: Johannes S. Pignatti
Leto: 1998


Seznam literature o paleogenskih velikih foraminiferah, ki ga je v glavnem sestavil Johannes S. Pignatti, je zelo izčrpen seznam referenc o stratigrafiji, paleoekologiji, morfologiji in taksonomiji paleogenskih velikih foraminifer. Tovrstna literatura seže prav na začetek geološke znanosti in je mnogokrat raztresena v težko dostopnih in manj znanih publikacijah. Sedaj je ta velika količina podatkov, ki bi sicer ostali znani samo redkim specialistom, postala dostopna širši javnosti. Predstavlja nepogrešljivo orodje za vsakogar, ki se ukvarja s katerimkoli področjem geologije in paleontologije paleogena. Kamnine s paleogenskimi velikimi foraminiferami tvorijo marsikje pomembne kolektorje za nafto ali pa so v njih nahajališča drugih gospodarsko pomembnih surovin. Pričujoči seznam bo tako dobrodošel ne le akademskim raziskovalcem, temveč tudi tistim, ki se v praksi ukvarjajo z izkoriščanjem naravnih bogastev.

Ključne besede
bibliografije
foraminifere
luknjičarke
morfologija
paleoekologija
paleogen
paleozoologija
sistematika
stratigrafija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR