Naslov:
Ob stoletnici rojstva akademika Dragotina Cvetka (1911–1993)
At the Hundredth Birth Anniversary of Dragotin Cvetko (1911–1993), Member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Uredili:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Pričujoče delo je spominski zbornik, v katerem so objavljeni predvsem referati z znanstvenega srečanja, ki ga je v počastitev stote obletnice rojstva akademika, prof. dr. Dragotina Cvetka, utemeljitelja sodobne slovenske muzikologije, priredil Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU ob podpori Agencije za raziskovalno dejavnost in Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Poleg referatov, ki so bili predstavljeni v štirih prepletajočih se in vsebinsko povezanih sklopih (o življenju in delu Dragotina Cvetka, o preobrazbah nacionalnih glasbenih historiografij, o vprašanjih evropske glasbene historiografije ter o muzikologiji ter njenem prehajanju od nacionalnega proti globalnemu) so v knjigi objavljeni tudi nekateri osnovni podatki o slavljencu in nekaj prav spominu naj napisanih besedil. Delo zaokrožuje še seznam vseh slavljenčevih magistrandov in doktorandov ter kronološka predstavitev vseh dogodkov, ki so bile Dragotinu Cvetku v septembru 2011 posvečene.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

978-961-254-377-8

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 240 strani

Cena

28,00 EUR (redna)
20,00 EUR (klubska)