O igri in delu.

Avtorica: Barbara Turk Niskač
Leto: 2021


Monografija predstavi koncept dela, ki je tako kot igra lasten človeškemu bitju ter ima hkrati močan socializacijski naboj in lahko predstavlja sredstvo discipliniranja. Ob tem, da problematizira dihotomijo med igro in delom kot konstruktom, ki je plod določenega zgodovinskega in geografskega konteksta, ki izhaja iz zgodnje industrializacije, uvede tudi koncept dela kot vzgojnega ter predstavi, kako se je spreminjal skozi čas glede na različne politične, družbene in ekonomske okoliščine. Na podlagi etnografske raziskave in sodobnih znanstvenih dognanj s področja psihologije, sociologije in kulturne ter socialne antropologije avtorica podaja analizo, zakaj in kako se v vsakdanjem življenju predšolski otroci vključujejo v delovna opravila v okviru družine ter vrtčevske skupine. Vključevanje v delo avtorica naveže na otrokovo sposobnost družbenosti in intersubjektivnosti – ključni komponenti človeka kot družbenega bitja. Monografija ob bok odraslim sogovornikom postavi predšolske otroke. Tako predstavi kompleksnost družbenega življenja v najzgodnejši dobi in podaja nov pogled na to, kako se oblikuje kulturno pogojeno razumevanje dela in igre ter kako se vzpostavlja odnos med njima.Kazalo vsebine

Uvod
Metodologija in predstavitev raziskovalnega okolja
Struktura knjige

I Teoretski okvir: Antropologija otroštva
Raziskovanje otrok in otroštva
Kako razumeti delo
Kako razumeti igro
Odnos do dela v otroštvu skozi čas
Antropološki pogled na delo otrok kot sestavni del socialnega učenja

II Otroštvo v preteklosti
Družina in vzgoja med kmečkimi in delavskimi sloji
Delo otrok v družinskem gospodarstvu
Otroštvo med delom in igro
Družbenokoristno delo
Konec dela otrok?

III Etnografska raziskava
Delo kot vzgojna metoda v vrtcu
Spomini na otroštvo staršev in starih staršev
Sodobno otroštvo med delom in igro z vidika staršev
Različni principi učenja ob (ne)vključevanju v delovna opravila
Delo in igra z vidika otrok
Fotografije, ki so jih posneli otroci, pripovedujejo
Družabni svet otrok
Vključevanje v delo kot oblika socialnega učenja

Sklep
Viri in literatura
Playing at Work, Working at Play: Anthropology of Early ChildhoodŠe ...Redna cena
20,00 €

Spletna cena
18,00 €


Ključne besede
antropologija
delo
igra
otroštvo
socializacija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR