Skip to main content
Novi Slovenski biografski leksikon


Obdobje: od 2013


Gesla novega leksikona so zasnovana podobno kot v Slovenskem biografskem leksikonu, ki je izhajal med letoma 1925–1991 in je od leta 2009 javno dostopna tudi prek svetovnega spleta.

Beseda leksikon je malce zavajajoča, saj je glavna odlika dela izčrpen in sorazmerno obsežen opis življenja in dela osebe. Poleg podrobnih stvarnih podatkov o rojstvu, šolanju in zaposlitvah, značilnih za leksikone, je pogosto predstavljeno tudi kulturnozgodovinsko ozadje posameznikovega dela in delovanja. Ker so avtorji gesel praviloma tudi strokovnjaki s področij, na katerih so delovale ali še delujejo predstavljene osebnosti, je vsebinska predstavitev še posebej temeljita in posodobljena z novimi spoznanji. Ponovno so bili v primarnih virih preverjeni tudi podatki iz prvega Slovenskega biografskega leksikona, saj se je marsikje izkazalo, da so bili podatki o rojstvu, smrti ali zaposlitvah doslej zapisani napačno ali pa so si v različnih objavah nasprotovali.

Posebej pomembna je spletna različica z naslovom Slovenska biografija, ki trenutno vsebuje okoli 5100 gesel. Ker nam splet ponuja precej bolj pester prikaz in nima prostorskih omejitev, so gesla v spletni različici izdatneje opremljena s slikovnim in drugim gradivom (portreti, dela, glasbene predstavitve, zemljevidi ipd.), navzkrižne povezave in možnosti iskanja pa odstirajo tudi tiste plati, ki jih bralec iz tiskane različice teže izlušči. Če so bile osebnosti opisane že v prvi izdaji Slovenskega biografskega leksikona ali v Primorskem biografskem leksikonu, spletna različica ponuja tudi te različice gesel. Splet ponuja neskončno možnosti, npr. tudi to, da v spletno izdajo uvrstimo mlajše posameznike, ki trenutno na svojih področjih izstopajo iz povprečja, pa zaradi »dokončnosti in omejenosti« tiskane verzije ne bodo predstavljeni v tiskani različici. Načrtujemo sprotno izpopolnjevane s podatki o aktualnih osebnostih in oblikovanje osrednjega slovenskega biografskega središča, ki se že zdaj ustrezno povezuje z drugimi slovenskimi in tujimi biografskimi centri.Še ...

Gašper Stražišar: Osebe, ki oblikujejo kolektivno identiteto; Dnevnik, 5. 9. 2023


Naslovi

Publikacija
Novi Slovenski biografski leksikon
Peti zvezek (Č)
Novi Slovenski biografski leksikon

Leto: 2022
glavna urednica: Barbara Šterbenc Svetina

Redna cena
33,00 €
Spletna cena
29,70 €

Publikacija
Novi Slovenski biografski leksikon
Četrti zvezek (C)
Novi Slovenski biografski leksikon

Leto: 2022
glavna urednica: Barbara Šterbenc Svetina

Redna cena
33,00 €
Spletna cena
29,70 €

Publikacija
Novi Slovenski biografski leksikon
Tretji zvezek (Ble-But)
Novi Slovenski biografski leksikon

Leto: 2018
glavna urednica: Barbara Šterbenc Svetina

Redna cena
33,00 €
Spletna cena
29,70 €

Publikacija
Novi Slovenski biografski leksikon
Drugi zvezek (B–Bla)
Novi slovenski biografski leksikon

Leto: 2017
Uredila: Barbara Šterbenc Svetina

Redna cena
33,00 €
Spletna cena
29,70 €

Publikacija
Novi Slovenski biografski leksikon
Prvi zvezek (A)
Novi Slovenski biografski leksikon

Leto: 2013
Uredila: Oto Luthar, Barbara Šterbenc Svetina

Redna cena
33,00 €
Spletna cena
29,70 €

Ključne besede
biografski leksikoni
Slovenci
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR