Naslov:
Novejša slovenska leksika. V povezavi s spletnimi jezikovnimi viri
Avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Znanstvena monografija se v grobem deli na dva dela, in sicer na teoretično oz. leksikološko-leksikografsko obravnavo novonastale leksike in na urejeno gradivno predstavitev z obsežnima seznamoma nove leksike s pomenotvornega in besedotvornega vidika. Seznam novejšega besedja je z leksemskega in pomenotvornega vidika nadgradila mag. Alenka Gložančev s sodelovanjem strokovne sodelavke Lučke Uršič. Drugi, besedotvorni seznam je delo doc. dr. Primoža Jakopina s sodelovanjem mlade raziskovalke Mije Michelizza. Koordinatorsko in uredniško delo v smislu ureditve naštetih vsebin v samostojno publikacijo in delne vsebinske prispevke k posameznim poglavjem pa je opravila nosilka projekta doc. dr. Andreja Žele.

Publikacija je rezultat triletnega projekta Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri, ki ga v letih od 2007 do 2009 financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in sofinancira Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Publikacija z uvodno leksikografsko razpravo in z obširnima seznamoma novejše leksike (tj. pomenotvornim in besedotvornim seznamom) je in bo pomembno leksikografsko izhodišče in hkrati dobra zasnova za nadaljnje slovarske projekte v sekciji.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-124-8

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 408 strani