Naslov:
Muzikološke razprave
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Pričujoči izbor muzikoloških razprav je nastal leta 1990, ob desetletnici delovanja Muzikološkega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. V zborniku so s svojimi prispevki sodelovali Jurij Snoj (Srednjeveški glasbeni spomeniki v Ljubljani), Edo Škulj (Tonsko slikanje glasbenih instrumentov v Gallusovih motetih), Tomaž Faganel (Psalmi Janeza Krstnika Dolarja), Dragotin Cvetko (Kulturne razmere v prostoru Alpe-Jadran od poznega 16. do zgodnjega 18. stoletja), Ivan Klemenčič (Pesemsko ustvarjanje Franca Pollinija), Danilo Pokorn (Slovenski glasbenik Matej Babnik v luči novih odkritij) in Jože Sivec (Velika opera na glasbeni sceni v Ljubljani).

Založnik

Muzikološki inštitut ZRC SAZU

ISBN

86-7131-042-6

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 122 strani