Skip to main content
Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov


Avtor: Andrej Pleterski
Leto: 1997


Knjiga obravnava obred ustoličevanja karantanskih vojvod z vidika arheologije in mitologije. Obred nima izvora v neki domnevni praslovenski prademokratični skupnosti, ampak je njegovo izhodišče predkrščanska religija, kakršno so poznali vsaj že v dobi indoevropske praskupnosti. Njegovi bistveni sestavini sta dvoboj in poroka z boginjo Oblastjo v konjski podobi, kar zagotovi blagostanje človeški skupnosti. Avtor ugotavlja, da je Vojvodski stol na Sveškem (Gosposvetskem) polju nastal šele 1335. Do tedaj je tam stal Knežji kamen, ki so ga nato prenesli na Krnski grad. Prvotno so na Sveškem polju stali štirje kamni. Enako so bili tudi na irski Temair (angl. Tara) prvotno v obred ustoličevanja vpleteni štirje kamni. Karantanija kot sveta plemenska skupnost je bila majhna. Ob njej je ležala slovanska kneževina Liburnija s središčem ob Millstattskem jezeru. Ob koncu 8. stoletja je tam živel knez Domicijan, mecen in podpornik kleriških skupnosti v Molzbichlu in Millstattu, v katerih so začela nastajati besedila, ki jih pozneje poznamo kot Brižinske spomenike.

Prostodostopno e-objavo nemške in (knjižne) slovenske različice (v formatih epub oz. iba) je leta 2013 pripravil Benjamin Štular.Kazalo vsebine

  • 1. Za začetek. Uvod in metoda
  • 2. Sestoj treh svetih mest
  • 3. Obred
  • 4. Mala Karantanija
  • 5. Liburnija
  • 6. Sklepne misli
  • Literatura
  • Summary: Mythical Reality of the Carinthian Dukes' Stone
  • Spremna beseda (Irena Prezelj)


Še ...

Milavec Tina, Andrej Pleterski: Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov, 1997, Arheološki vestnik 53, 2002, 440.Cena
razprodano


Ključne besede
arheologija
Karantanija
knežji kamen
Koroška (Avstrija)
mitologija
Slovani
srednji vek
ustoličevanje
zgodnji srednji vek
zgodovina
zgodovinopisje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR