Mirnska dolina. Regionalna geografija porečja Mirne na Dolenjskem

Avtorica: Maja Topole
Leto: 1998


Monografija odkriva naravne in družbene značilnosti porečja Mirne, prebivalstveno ogrožene srednjedolenjske pokrajine. Poudarja njegovo notranjo raznolikost, ki izhaja iz lege na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta. Tu se prepletajo različni tipi reliefa, podnebja, vodnega odtoka, prsti in rastlinstva, pa tudi naselij in poselitve, gospodarstva in infrastrukture. Ugotovljene so bistvene razlike med legami v kotlinskem dnu, v gričevju, hribovju in na planotah. Zaradi heterogenosti je izpeljana podrobnejša členitev na 24 mikroregij; sledita njihova medsebojna primerjava in izpostavitev poglavitnih problemov. Pomembni sta kvantifikacija podatkov in razlaga povezav med geoekološkimi in družbenimi sestavinami pokrajine. Monografija na podlagi povsem nove metodologije, matematične in statistične analize sedanje rabe tal, išče razvojne možnosti v kmetijstvu in poselitvi ter predlaga bolj smiselno zemljiško rabo.Cena
razprodano


Ključne besede
agrarna geografija
fizična geografija
geografija
kmetijstvo
pokrajinska ekologija
regionalna geografija
Slovenija
socialna geografija
tla
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR