Middle Miocene Calcareous Nannoplankton of NE Slovenia (Western Central Paratethys)

Avtor: Miloš Bartol
Leto: 2009


Monografija predstavlja rezultate celovite študije kalcitnega nanoplanktona iz badenijskih plasti Slovenskih goric. Iz več sto vzorcev z 22 posnetih profilov je določenih in opisanih 109 vrst nanofosilov, mnoge med njimi so nove za Slovenijo. Preučevani interval je v celoti uvrščen v srednji miocen. Odlična ohranjenost nanofosilov in velika diverziteta sta omogočili zelo natančno razdelitev obravnavanega intervala na 6 lokalnih intervalnih con, ki so korelirane z absolutno časovno lestvico (15,5–13,1 milijonov let) ter z globalnimi evstatičnimi cikli 3. reda (TB2.3, TB2.4 in TB2.5). Monografija vsebuje tudi podatke o sestavi vseh obravnavanih nanoplanktonskih združb in podaja paleoekološko analizo. Monografija je izčrpen prikaz taksonomije, biostratigrafije in paleoekologije miocenskega kalcitnega nanoplanktona v zahodnem delu Centralne Paratetide.Kazalo vsebine

1. INTRODUCTION

1.1. Problem outline and research objectives

1.2. The Central Paratethys region in the Middle Miocene

1.2.1. Palaeogeography

1.2.2. Palaeoclimate

1.3. Stratigraphic correlation of the Badenian

1.3.1. Biostratigraphy

1.3.2. 3rd order eustatic cycles and O-isotope stratigraphy

1.4. The Mura Depression – geological setting and description of sections

1.4.1. Geological setting

1.4.2. Description of sections

2. MATERIAL AND METHODS

2.1. Sampling

2.2. Sample preparation

2.3. Nannoplankton analyses

3. SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY

3.1. Coccolithophores

3.1.1. Heterococcoliths

3.1.2. Holococcoliths

3.1.3. Nannoliths

3.2. Calcareous dynoflagellates

3.3. Taxonomic notes

3.4. Nannoplankton assemblage composition

4. BIOSTRATIGRAPHY

4.1. Middle Miocene nannoplankton biozonations

4.2. Observed biostratigraphic events and the presence of marker species

4.2.1. The sections assigned to NN4

4.2.2. The sections assigned to NN5

4.2.3. The sections assigned to NN6

4.2.4. The lack of evidence for NN7

4.3. A local biostratigraphic zonation for the Mura depression

4.3.1. A combination of existing zonations

4.3.2. Definitions of local interval zones

5. FACIES, STRATIGRAPHY AND DEPOSITIONAL ENVIRONMENTS

5.1. Lithofacies of sampled Badenian deposits

5.2. Sequence stratigraphic correlation

5.3. The lateral distribution of facies

6. NANNOPLANKTON AND PALAEOECOLOGY

6.1. Nannoplankton assemblage composition

6.2. The nature and number of dominant species

6.3. The temporal pattern of changes in nannoplankton assemblage composition

6.3.1. Interval zone MuN4

6.3.2. Interval zone MuN5a

6.3.3. Interval zone MuN5b

6.3.4. Interval zone MuN5c

6.3.5. Interval zone MuN5d

6.3.6. Interval zone MuN6

6.4. Calcareous dinoflagellates

7 UPPER BADENIAN PALAEOCLIMATE AND PALAEOECOLOGY

7.1. Palaeoclimate

7.2 Palaeoecology

8 CONCLUSIONS

ACKNOWLEDGEMENTS

REFERENCES

PLATES

APPENDIX: Nannoplankton assemblage composition


Ključne besede
miocen
nanoplankton
paleontologija
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR