Naslov:
Mesozoic Corals of Slovenia. Mezozojske korale Slovenije
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
ZRC 16
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Velik del slovenskega ozemlja je zgrajen iz mezozojskih, to je triasnih, jurskih in krednih karbonatnih kamnin, katerih pomemben delež sestavljajo koralni grebeni. Ti so v Sloveniji mestoma tako obsežni, da se prištevajo med največje in najbogatejše v svetu. Njihovi glavni graditelji so korale, ki jih avtorica raziskuje že vrsto let. Knjiga združuje rezultate vseh dosedanjih del in jih dopolnjuje z najnovejšimi raziskavami doma in s sodobnimi ugotovitvami v svetu. Po enotnem sistemu je predstavljenih 211 vrst koral, ki po starosti sodijo v zgornji trias, zgornjo juro ter spodnjo in zgornjo kredo.

Predstavitev vsake vrste obsega sinonimiko, kratek opis, geografsko in stratigrafsko razširjenost v Sloveniji in v svetu, paleogeografski položaj ter številne priloge s fotografijami in risbami. Na kratko je obdelanih tudi 92 koralnih nahajališč, ki so vezana na različne paleogeografske enote. Knjiga nas seznani z glavnimi značilnostmi kamnin, fosilnih grebenskih združb ter z naravnimi dejavniki, ki so vplivali na nastajanje, rast in odmiranje koralnih grebenov skozi mezozoik. Podana je primerjava s podobnimi koralnimi nahajališči za celotno področje nekdanje Tetide. Dodani so abecedni seznami vrst, sinonimov, nahajališč in fosilnih združb. Besedilo je v angleščini s slovenskim povzetkom.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-44-7

Specifikacija

trda vezava • 22 × 30 cm • 513 strani • 211 tabel, 453 črno-belih slik