Skip to main content
Med književnostjo, narodom in zgodovino. Razgledi po starejši slovenski literarni vedi.


Avtor: Darko Dolinar
Leto: 2007


Knjiga govori o slovenski literarni vedi v času približno od srede 19. do srede 20. stoletja, ko sta v njej igrali osrednjo vlogi kategoriji zgodovine in naroda, sama pa se je razumela in delovala kot zgodovinska in nacionalna veda. V notranjo sestavo stroke posegajo raziskave o opredelitvah njenega predmetnega področja in izboru prevladujočih metod. Vprašanje institucionalnih osnov je izpostavljeno ob prikazu ustanavljanja njene dotlej najpomembnejše institucije, ljubljanske univerze, in ob urejanju študija literarnih ved na njej ter ob prvem specializiranem znanstvenem časopisu. Sledijo prikazi nekaterih osrednjih osebnosti s težiščem na njihovih nosilnih koncepcijah.

Sinhroni prerezi problematike so postavljeni v časovno zaporedje, iz katerega se nakazujejo glavne razvojne linije celote: osamosvajanje literarne vede iz okvira filologije in slovenistike iz okvira obče slavistike, vzpostavljanje stroke v skladu z sočasnimi priznanimi kriteriji znanstvenosti, samorazumevanje in delovanje stroke kot ene osrednjih nacionalnih ved.Redna cena
25,00 €


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
bibliografije
literarni zgodovinarji
slovenska literarna veda
slovenska literarna zgodovina
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR