Skip to main content
Materialni svet otroštva


Avtorica: Vanja Huzjan
Leto: 2023


Knjiga obravnava na Slovenskem do zdaj slabše raziskano področje materialne kulture otroštva od začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne v Ljubljani in okolici. Najprej opredeli osnovna koncepta raziskave: materialno kulturo in otroštvo v sinhronem in diahronem vidiku ter se poigra z njunimi razmerji. Nato osvetli raziskavo v časovnem, prostorskem in družbeno-gospodarskem kontekstu. Jedro knjige je etnološka raziskava, ki temelji na ustnih, pisnih in slikovnih virih in odstira prehransko kulturo, oblačilni videz, stanovanjsko in igralno kulturo majhnih Ljubljančanov v prvi polovici 20. stoletja. V tem času naj bi otrok stopil iz sence odraslega na družbeni oder in si pridobil dolgo in varno otroštvo, vendar raziskava predstavi neskladje med deklarativno in praktično ravnijo. Otroštvo, kakor si ga je predstavljala Ellen Key, ki je 20. stoletje razglasila za stoletje otroka, so živeli redki meščanski otroci, drugi pa v duhu uvodnih besed terenske pripovedi: »Imel sem lepo otroštvo. Tudi zato, ker sem si ga sam naredil.« Otroštvo naj bi bila vrednota 20. stoletja, vendar njegove vrednosti tedanji Ljubljančani niso uspeli spoznati.Kazalo vsebine

Uvod
     Materialni svet
     Otroštvo: sinhroni vidik
     Otroštvo: diahroni vidik

Snovni svet otroških let
     Kapitalizem in patriarhat
     Prehodni čas – proces modernizacije
     Ljubljana se prebuja
     Oblikovanje ljubljanskih družin
     Prehranska kultura
     Oblačilni videz
     Stanovanjska kultura
     Majhen homo ludens

Sklep
Reference
The Material World of Childhood
Redna cena
20,00 €


Ključne besede
1900-1941
etnologija
Ljubljana
materialna kultura
otroci
otroštvo
vsakdanje življenje
vzgoja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR