Skip to main content
Marija Terezija. Med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom.


Uredila: Boris Golec, Miha Preinfalk
Leto: 2018


Monografija o Mariji Tereziji se pridružuje številnim obeležitvam 300. obletnice rojstva cesarice Marije Terezije, ki so potekale v letu 2017. Vladarica je bila v preteklosti pogosto objekt znanstvenega raziskovanja, a večinoma v tujem zgodovinopisju. Slovensko zgodovinopisje se je do sedaj z njenim življenjem in vladanjem ukvarjalo sorazmerno malo. Pričujoča monografija tako prinaša številne nove ugotovitve in nove poglede na Marijo Terezijo in njeno dobo. Pri monografiji je sodelovalo več kot dvajset priznanih raziskovalcev, večinoma iz Slovenije, nekaj pa tudi iz tujine. Izhodišče prispevkov je slovenski prostor in vplivi cesaričnih reform nanj. Te reforme so bile korenite, temeljite in dolgoročne, kar pomeni, da njihove učinke čutimo še danes, čeprav se tega morda ne zavedamo. Druga rdeča nit monografije pa je ohranjanje spomina na Marijo Terezijo na Slovenskem kot tudi v njenih nekdanjih deželah, ki so danes samostojne države (Avstrija, Madžarska, Hrvaška in Češka). Monografija je napisana pretežno v slovenskem jeziku, medtem ko so prispevki tujih avtorjev v tujem jeziku (nemško, angleško, italijansko in hrvaško) z daljšim slovenskim povzetkom.Kazalo vsebine

300 let Marije Terezije (Miha Preinfalk in Boris Golec)

The Mother of It All: Maria Theresia and the Creation of Hybrid Monarchy (James Shedel)

Maria Theresia: ältere und neuere biographische Forschungen (Ernst Bruckmüller)

Gegenseitige Ritterlichkeit: Königin Maria Theresia in der ungarischen Geschichtsschreibung (János Kalmár)

Landesstiefmutter – oder doch Retterin des böhmischen Staates? Das Bild Maria Theresias und ihrer Zeit in der tschechischen Historiographie (Petr Mat'a)

Prilog poznavanju djelovanja Marije Terezije u hrvatskoj historiografiji na temelju odabranih primjera povijesnih monografija (Hrvoje Petrić)

Marija Terezija, terezijanske reforme in slovensko zgodovinopisje (Peter Vodopivec)

Marija Terezija pod genealoškim drobnogledom (Miha Preinfalk)

Dedna poklonitev Avstrije nad Anižo kraljici Mariji Tereziji leta 1743 v Linzu: prispevek k umestitvam Marije Terezije kot vladarice (Vanja Kočevar)

Landstände und Josephinismus: Ein Antagonismus? Die innerösterreichischen Landstände und ihr Verhältnis zum Josephinismus (Philip Steiner)

Terezijanske reforme: gibalo sprememb občutka pripadnosti in povezanosti ter identitet v slovenskem prostoru (Boris Golec)

Posledice terezijanskih reform in ukrepov v Cerkvi na Slovenskem (Matjaž Ambrožič)

La soluzione di antiche “gravissime differenze”: la soppressione del patriarcato d'Aquileia (Liliana Ferrari)

Politika Marije Terezije do akatoličanov na ozemlju notranjeavstrijskih dežel (Lilijana Žnidaršič Golec)

Marija Terezija kot Mati Božja (Ana Lavrič)

Arhitektura v času uradništva (Damjan Prelovšek)

Marija Terezija in glasba (Marko Motnik)

Slovenščina na poti do priznanja kot uradni jezik od Marije Terezije do leta 1849 (Vincenc Rajšp)

Reforme na področju reševanja socialnih vprašanj v 18. stoletju (Dragica Čeč)

Zdravstvene reforme Marije Terezije in Gerarda van Swietna (Katarina Keber)

Marija Terezija, statističarka Evrope? (Marija Wakounig)

Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71 kot tehnologija dodeljevanja naslovov in sredstvo socialnega discipliniranja (Andrej Studen)

Uvedba vojaške obveznosti in druge terezijanske vojaške reforme (Rok Stergar)

Viri in literatura

Seznam avtorjevŠe ...

Miha Naglič: Marija Terezija; Gorenjski glas, 23. 12. 2018Cena
razprodano


Ključne besede
18. stoletja
Avstrija
Habsburška monarhija
Habsburžani
Marija Terezija
razsvetljenstvo
reforme
vladarji
zborniki
zgodovinski spomin
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR