Managing Cultural Heritage Sites in Southeastern Europe

Uredila: Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Leto: 2014


Knjiga Upravljanje območij s kulturno dediščino v Jugovzhodni Evropi, kot eden od rezultatov projekta CHERPLAN, naslavlja ključna vprašanja upravljanja območij s kulturno dediščino. Predstavlja osnovni okvir, ki sta ga na tem področju izoblikovala Unesco in ICOMOS, ter usmeritve za dvajset različnih izzivov upravljanja, kjer vsakega pospremimo z uvodom, priporočili in primeri dobrih praks. Knjiga tako zagotavlja praktične informacije za uveljavljanje okoljskega planiranja na območjih s kulturno dediščino v Jugovzhodni Evropi, pri čemer je bil del priporočil pripravljen znotraj pilotnih območij, del pa smo jih prevzeli od drugje. V obeh primerih predstavljajo priporočila in dobre prakse preverjena lokalna znanja, saj so jih v opisanih primerih uspešno uporabili.

Projekt CHERPLAN – Krepitev kulturne dediščine z okoljskim načrtovanjem in upravljanjem – je bil namenjen zagotavljanju sinergij med ohranjanjem kulturne dediščine in družbenoekonomskim razvojem, s posebnim poudarkom na razvoju in uporabi okolju prijaznih skupnih pristopov in novih tehnik v načrtovanju in upravljanju območij s kulturno dediščino v Jugovzhodni Evropi. Običajno se na tovrstnih območjih pojavlja navzkrižje interesov med sistemom zaščite kulturne dediščine, ki lokalnemu okolju postavlja določene omejitve, ter potrebo lokalnega okolja po razvoju in modernizaciji. Namen projekta je bil tako tradicionalne načine planiranja nadgraditi z okoljskimi elementi ter na ta način zagotavljati celostno načrtovanje območij s kulturno dediščino.

Knjiga je namenjena upravljavcem območij s kulturno dediščino in naj bi jim pomagala pri vsakodnevnih odločitvah s tehničnim znanjem in praktičnimi nasveti, kako se odzvati v konkretni situaciji. Tako lahko knjiga dopolnjuje leta 2013 izdani priročnik Unesca o upravljanju območij s kulturno dediščino (World Heritage Resource Manual on Managing Cultural World Heritage).Cena
ni več na zalogi


Ključne besede
Jugovzhodna Evropa
kulturna dediščina
upravljanje
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR