Naslov:
Ludwig Karl Moser (1845–1918) med Dunajem in Trstom. Zbornik mednarodnega študijskega dne, Trst, 21. novembra 2008
Ludwig Karl Moser (1845–1918) tra Vienna e Trieste. Atti della giornata internazionale di studi, Trieste, 21 novembre 2008
Uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Namen zbornika je predstaviti širši publiki Ludwiga Karla Moserja, profesorja naravoslovja na nemški gimnaziji v Trstu in obenem izredno zagnanega raziskovalca. Posebno znana so njegova izkopavanja v jamskih najdiščih Tržaškega Krasa. Po njegovi smrti, leta 1918, so spremenjene politične okoliščine potisnile v ozadje njegovo ime in delo. Zbornik sestavlja 16 člankov, ki obravnavajo Moserjevo življenje in delo ter dobo, v kateri je živel. Zaključujeta ga bogata bibliografija (261 enot) in barvna priloga še neobjavljenega slikovnega in arhivskega gradiva, ki ga hrani tržaški Naravoslovni muzej. Vsi članki so objavljeni v materinem jeziku avtorjev in prevedeni v italijanščino ali slovenščino.

Mednarodni študijski dan je potekal v Trstu 21. novembra 2008, ob 90-letnici Moserjeve smrti. Posveta so se udeležili slovenski in tuji raziskovalci, pripravila pa ga je Narodna in študijska knjižnica v Trstu s sodelovanjem Mestnega in Naravoslovnega muzeja v Trstu, Pokrajinskega muzeja v Kopru in Naravoslovnega muzeja na Dunaju.

Založnika

Narodna in študijska knjižnica Trst • Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-372-3

Specifikacija

trda vezava • 20 × 29 cm • 324 strani • barvna priloga

Cena

30,00 EUR (redna)
26,00 EUR (klubska)