Ljubljana. Geografija mesta

Uredila: Milan Orožen Adamič, Matej Gabrovec
Leto: 2000


Ob 18. zborovanju slovenskih geografov je skupina avtorjev pripravila bogato ilustrirano in dokumentirano znanstveno monografijo o slovenski prestolnici. Knjiga je razdeljena na tri poglavja. V prvem, ki se ukvarja z zgradbo mesta, je najprej predstavljen njegov zgodovinski razvoj od 16. stoletja naprej. Sledi obravnava socialnogeografske, morfološke in funkcijske zgradbe ter gibanja števila prebivalcev v različnih obdobjih po mestnih četrtih. Drugo poglavje o okolju ima velik aplikativni pomen. Vanj je vključena večina naravnogeografskih in ekoloških tem, kot so značilnosti mestnega podnebja, ogroženost zaradi naravnih nesreč, vloga vodnih virov ipd. V tretjem poglavju spoznavamo Ljubljano v povezanosti z okolico oziroma njenim gravitacijskim območjem. Poglobimo se v značilnosti njenih prometnih povezav in območij rekreacije. Seznanimo se tudi s problematiko razvoja podeželskega dela Mestne občine Ljubljana.Cena
razprodano


Ključne besede
geografija
mesta
mestna okolica
okolje
razvoj mest
Slovenija
urbana geografija
varstvo okolja
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR