Lipalja vas in njena slovenska govorica

Avtorji: Robert Grošelj, Karmen Kenda-Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli
Leto: 2016


Monografija prinaša podroben in metodološko izdelan jezikoslovni opis slovenskega ziljskega govora zadnjih govorcev na skrajnem severozahodnem robu slovenskega etničnega ozemlja. Uvodni prispevek Vlada Klemšeta na podlagi zemljepisnih krajevnih in ledinskih imen iz franciscejskega katastra predstavlja podobo Lipalje vasi v začetku 19. stoletja. Prispevek Karmen Kenda-Jež, ki je nastal v sodelovanju z Robertom Grošljem in Vero Smole, pomeni prvo podrobnejšo jezikoslovno obravnavo slovenskega govora Lipalje vasi (komentiran izbor besedil). Skozi pripovedi informantov, vseh treh v vasi rojenih maternih govorcev slovenskega jezika, se odstira pogled v organiziranost družinskega in vaškega življenja sredi in konec 20. stoletja. Študija Roberta Grošlja opisuje skladnjo slovenskega koroškega ziljskega govora v Lipalji vasi na temelju skladenjskega dela vprašalnice za OLA. Analiza gradivsko temelji na pogovorih, posnetih v Lipalji vasi v letih 2000 in 2005. Monografijo sklene prispevek Mateja Šeklija, ki prinaša etimološko razlago in seznam slovenskih hišnih imen ter poimenovanj hišnih gospodarjev in gospodinj po starih hišnih številkah.Kazalo vsebine

Uvodna beseda
Nataša Gliha Komac

1 Lipalja vas pred dvesto leti – domovina Kovačev, Trinkov in Temmlov
Vlado Klemše

2 Govorjena besedila iz Lipalje vasi
Karmen Kenda-Jež, Vera Smole, Robert Grošelj

3 Skladenjski opis slovenskega govora v Lipalji vasi
Robert Grošelj

4 Hišna imena v Lipalji vasi
Matej Šekli

5 Lipalja vas in njena slovenska govorica (Povzetek)
6 Lipalja vas and its Slovenian Speech (Summary)
7 Laglesie San Leopoldo e la sua parlata Slovena (Abstract)

8 Seznam slikovnega gradiva
9 Imensko in stvarno kazalo
 Še ...

Iztok Ilich: LIPALJA VAS IN NJENA SLOVENSKA GOVORICA; Bukla 13/131, 2017

R. B.: Lipalja vas in njena slovenska govorica v zanimivi strokovni monografiji. Novi Matajur, 8. 2. 2017.

R. B.: Monografija o Lipalji vasi in njeni slovenski govorici. Primorski dnevnik, 11. 2. 2017.Redna cena
18,00 €

Spletna cena
16,20 €


Ključne besede
dialektologija
narečja
oblikoslovje
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR