Leksikon geografije podeželja

Avtor: Drago Kladnik
Leto: 1999


Glavni namen knjige je na enem mestu predstaviti široko paleto izrazov, pojavov in metod, s katerimi se pri preučevanju podeželja srečujejo ne le geografi, ampak tudi predstavniki sorodnih ved. Poudarek je na prostorski problematiki ter prikazih vzročno-posledičnih zvez, kar lahko ob hkratnem izpostavljanju regionalnega načela označimo za geografski vidik. Izbor gesel je oprt na pomembnejšo leksikalno geografsko literaturo in nekatera pomembna dela drugih prostorsko usmerjenih ved. Nekatere so zaradi obsežnosti podrobneje razčlenjene na ožje discipline (to velja zlasti za geografijo), druge ostajajo celota, čeprav se notranje razčlenjujejo, kar je opisano v posameznih geslih. Za opisi približno 3650 gesel je prikazan še njihov abecedno razvrščen seznam, pri čemer so ob posameznih geslih navedene številke iz seznama literature, kar razkriva, katere bibliografske enote so bile uporabljene pri njihovi pripravi.Cena
razprodano


Ključne besede
agrarna geografija
ekonomska geografija
geografija
leksikoni
podeželje
socialna geografija
terminološki slovarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR