Skip to main content
Kulturna dediščina med Alpami in Krasom. Vodnik po zbirkah.
L'eredità culturale fra Alpi e Carso. Guida alle collezioni.


Uredila: Saša Poljak Istenič
Leto: 2015


Knjiga je namenjena popotnikom po Kanalski dolini, Ratečah v Gornjesavski dolini in Belopeški ravnini, Reziji, Terski in Karnajski dolini, Kobariškem, Nadiških dolinah, Liškem, Kambreškem in dolini Idrije, po Kanalskem in Goriških brdih, ki jih zanimajo etnološke, zgodovinske in druge značilnosti slovenskega in italijanskega območja med Alpami in Krasom, hkrati pa bi si radi ogledali, kako svojo dediščino razumejo domačini, društva, občine in muzeji. V njem je namreč predstavljenih 33 zbirk predmetov, med katerimi so zbirke razglednic in podobic, obrtniške zbirke (mizarstvo, kovaštvo, brusaštvo), tematske zbirke (oblačila, pustni liki, likalniki, grablje), splošne zbirke predmetov, ki pričajo o načinu življenja na teh območjih, in zbirke ostankov prve svetovne vojne. Večino si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru in prek spleta. Vodnik je nastal v okviru projekta ZBORZBIRK, ki je bil sofinanciran v Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013.

La pubblicazione è dedicata a coloro che desiderano scoprire la Val Canale, la Val Resia, la Valle del Cornappo e dello Iudrio, le Valli del Torre e del Natisone, la località di Rateče nell’Alta Valle del fiume Sava, la Piana di Fusine, l’area di Kobarid, Lig, Kambreško, Kanal e Brda e sono interessati a conoscere le caratteristiche culturali e storiche del territorio italo-sloveno che si estende dalle Alpi al Carso e, al contempo, desiderano scoprire come tale patrimonio viene inteso dagli abitanti locali, dalle associazioni, dai comuni e dai musei. Nella Guida sono presentate le 33 collezioni di oggetti, cartoline, santini, prodotti artigianali (falegnameria, bottega del fabbro, arrotini), di oggetti tematici (abiti, maschere carnascialesche, ferri da stiro, rastrelli) che testimoniano la vita di una determinata regione, e di resti della Prima guerra mondiale. Le collezioni sono perlopiù visitabili previo appuntamento oppure tramite il sito del progetto. La Guida è stata realizzata nell'ambito del progetto ZBORZBIRK, cofinanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.Kazalo vsebine

KAZALO

PROJEKT ZBORZBIRK – KULTURNA DEDIŠČINA V ZBIRKAH MED ALPAMI IN KRASOM / IL PROGETTO ZBORZBIRK – L’EREDITÀ CULTURALE NELLE COLLEZIONI FRA ALPI E CARSO

OBMOČJE MED ALPAMI IN KRASOM / L‘AREA TRA LE ALPI E IL CARSO

KANALSKA DOLINA / LA VAL CANALE

GLASOVI KANALSKE DOLINE / VOCI DELLA VAL CANALE

RATEČE V GORNJESAVSKI DOLINI IN BELOPEŠKA RAVNINA / RATEČE NELL‘ALTA VALLE DELLA SAVA E LA PIANURA DI FUSINE IN VALROMANA

MUZEJ RATEČE / MUSEO DI RATEČE

JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA / COLLEZIONE SUL MESTIERE DEL FALEGNAME DELLA CASA JERVAH

REZIJA / RESIA

MUZEJ BRUSAČEV / MUSEO DELL’ARROTINO

MUZEJ REZIJANSKIH LJUDI / MUSEO DELLA GENTE DELLA VAL RESIA

TERSKA DOLINA / L’ALTA VAL TORRE

ETNOGRAFSKI MUZEJ BARDO / MUSEO ETNOGRAFICO LUSEVERA

KARNAJSKA DOLINA / LA VAL CORNAPPO

PRIČEVANJA KMEČKE KULTURE / TESTIMONIANZE DELLA CIVILTÀ CONTADINA

PRIČEVANJA KMEČKE KULTURE / TESTIMONIANZE DELLA CIVILTÀ CONTADINA

KOBARIŠKO / L‘AREA DI KOBARID

MUZEJSKA ZBIRKA POTI UMIKA PRI KOBARIDU 1917 / LA COLLEZIONE MUSEALE LA RITIRATA DI CAPORETTO 1917

MUZEJSKA ZBIRKA POSOČJE 1915–1917 / LA COLLEZIONE MUSEALE POSOČJE 1915–1917

MUZEJSKA ZBIRKA MAZORA BREGINJ / LA COLLEZIONE MUSEALE MAZORA BREGINJ

MUZEJSKA ZBIRKA STOL 1915–1917 / LA COLLEZIONE MUSEALE STOL 1915–1917

NADIŠKE DOLINE / LE VALLI DEL NATISONE

ZBIRKA ELIA QUALIZZE – KALUTA / COLLEZIONE DI ELIO QUALIZZA – KALUT

ZGODOVINSKI MUZEJ BALUS / MUSEO STORICO BALUS

KOVAČIJA / BOTTEGA DEL FABBRO

GRABLJE / RASTRELLI

MUZEJ VARHA MATAJURA / IL MUSEO DEL MATAJUR

RAKARJEV HRAM / CASA RACCARO

MUZEJ BLUMARJEV IN VASI / MUSEO DEI BLUMARI E DEL PAESE

ZBIRKA RICCARDA RUTTARJA / COLLEZIONE DI RICCARDO RUTTAR

ZBIRKA ODDA LESIZZE / COLLEZIONE DI ODDO LESIZZA

OBČINSKA KMEČKA ZBIRKA / CASA RURALE DEL TERRITORIO

CIEGLICI / COLLEZIONE DI SANTINI

ZBIRKA MARINE CERNETIG / COLLEZIONE DI MARINA CERNETIG

LIŠKO, KAMBREŠKO IN DOLINA IDRIJE / LE ZONE DI LIG E DI KAMBREŠKO E LA VALLE DELLO IUDRIO

ZBIRKA LUKČEVA HIŠA / COLLEZIONE LUKČEVA HIŠA

ETNOLOŠKO-REZBARSKA ZBIRKA FRANCA JERONČIČA / COLLEZIONE ETNOGRAFICA E D’INTAGLIO DI FRANC JERONČIČ

KANALSKO / L’AREA DI KANAL

ZBIRKA ZORANA ŠULIGOJA / COLLEZIONE DI ZORAN ŠULIGOJ

ETNOLOŠKA IN VOJNA ZBIRKA JOŽETA GORJANCA / LA COLLEZIONE ETNOLOGICA E MILITARIA DI JOŽE GORJANC

ZBIRKA RAZGLEDNIC KANALSKEGA / COLLEZIONE DELLE CARTOLINE DELLA ZONA DI KANAL

JUGOVA ZBIRKA / COLLEZIONE JUG

ČRNA KUHINJA PRI ČUOLJEVIH / IL FOCOLARE DELLA CASA ČUOLJEVI

ZBIRKA CERKVENIH PODOBIC / COLLEZIONE DI SANTINI

GORIŠKA BRDA / IL COLLIO

ETNOLOŠKA ZBIRKA DRUŽINE DARINKE SIRK / LA COLLEZIONE ETNOLOGICA DELLA FAMIGLIA DI DARINKA SIRK

 
Cena
ni več na zalogi


Ključne besede
Beneška Slovenija
Kanalska dolina
kulturna dediščina
Primorska
vodniki
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR