Naslov:
Kultura, etničnost, mejnost. Konstrukcije različnosti v antropološki presoji
Avtorica:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga, ki sodi na področje socialne antropologije, v štirih obsežnejših blokih razprav razčlenjuje vsebino, rabo in medsebojne odnose zbirnih pojmov kulture, etničnosti in mejnosti v antropologiji, pa tudi sicer v t. i. družboslovni tradiciji. Avtorica se problematike loteva tako z vidika zgodovine vede, kakor tudi z vidika sodobnih teoretskih razprav o omenjenih ključnih antropoloških kategorijah. Posebno poglavje je posvečeno ponazoritvi avtoričinih stališč o razlikovanju med več zvrstmi zamišljanj človeške medskupinske dinamike na podlagi ugotovitev, ki so plod dolgoletnih terenskih raziskav v Kanalski dolini v Italiji. Sklepno poglavje v knjigi je posvečeno analitskemu vrednotenju razmeroma novega krovnega termina v antropologiji – mejnosti –, ki opredeljuje in zaznamuje identitetna razmerja in razmerja moči v prostorih mednacionalnih meja.

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

Soizdajatelj

Inštitut za narodnostna vprašanja

ISBN

961-6358-14-6

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 214 strani