Skip to main content
Oživljeni Vodnik. Razprave o Valentinu Vodniku.


Uredile: Alenka Jelovšek, Irena Orel, Andreja Legan Ravnikar
Leto: 2019


Znanstvena monografija Oživljeni Vodnik: Razprave o Valentinu Vodniku želi počastiti dvestoletnico smrti pomembnega slovenskega razsvetljenca in polihistorja Valentina Vodnika (1758–1819), duhovnika in frančiškana, pesnika in prevajalca, jezikoslovca in profesorja, urednika in vodníka z vrsto prvenstev na različnih strokovnih področjih. Vsebuje trinajst prispevkov poznavalcev Vodnikovega opusa in posameznih strokovnih in znanstvenih disciplin: jezikoslovja, klasične filologije, prevajalstva, zgodovine, literarne in kulturne zgodovine, novinarstva, šolstva, teologije, arheologije, geografije, rodoslovja in grafologije. Raziskovalci so Vodnikovo delo, dejavnosti, dosežke in zasluge ter njihovo recepcijo oživili, pregledali, obogatili z novimi spoznanji, ovrednotili z novejših teoretičnih in metodoloških vidikov ali se posvetili manj raziskanim delom ali področjem.Kazalo vsebine

Uvodna beseda

I Valentin Vodnik: Genealogija in značaj
Marko Snoj
O Priimku Vodnik

Boris Golec
Družinske razmere Valentina Vodnika

Borut S. Pogačnik
»... dovolj je pisave, ki o meni govori ...«: Poskus psihološkega portreta Valentina Vodnika na temelju njegove pisave

II Raznovrstnost Vodnikovega strokovnega delovanja
Andreja Legan Ravnikar
Vodnik kot leksikograf: Večbesedni leksemi v rokopisnem nemško-slovenskem slovarju

Irena Orel
Valentin Vodnik kot pisec jezikovnih učbenikov v slovenščini

Martina Orožen
Vodnikov Kershanski navuk sa illirske deshele: Ubeseditev verskega cerkvenega nauka in Vodnikova jezikovna norma

Blanka Bošnjak
Vodnik kot publicist in urednik

Monika Kalin Golob
Valentin Vodnik: predhodnik, in ne začetnik novinarskega stila

Luka Vidmar
Vodnik kot pridigar

Matej Hriberšek
Drobci antike v Vodnikovem življenju in delu

Peter Mikša in Maja Vehar
»Na Vršac mi stopi in sedi«: sodelovanje Žige Zoisa in Valentina Vodnika pri raziskovanju Triglavskega pogorja

III Valentin Vodnik v literarni in kulturni zgodovini
Igor Grdina
Dialoška struktura v slovenski literaturi in Valentin Vodnik

Marijan Dović
»Pervi slovenski pesnik« in slovenski pesniški kulti

IV Povzetki

V Summaries

VI Seznam slikovnega gradiva

VII Imensko kazalo

VIII Sodelujoči
Avtorji
RecenzentiŠe ...Redna cena
23,00 €

Spletna cena
20,70 €


Ključne besede
biografije
slovenska književnost
slovenska poezija
slovenski jezikoslovci
slovenski pesniki
slovenščina
Vodnik, Valentin
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR