Skip to main content
Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu [2]. Gradnja, turizem, ekologija, varovanje.
Karstology and Development Challenges on Karst. Construction, tourism, ecology, protection.


Avtorji: David C. Culver, Bogdan Debevec, Nadja Zupan Hajna, Martin Knez, Gregor Kovačič, Gregor Kovačič, Andrej Kranjc, Janez Mulec, Tanja Pipan, Mitja Prelovšek, Nataša Ravbar, Aleš Semeja, Tadej Slabe, Stanka Šebela
Leto: 2011


V drugi knjigi serije Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu so zbrani izsledki, pridobljeni pri načrtovanju in gradnji avtocest na krasu. Več kot 350 novih jam se je odprlo v zadnjem valu gradnje. Sledijo študije o urejanju kraških pojavov za turizem in njihovem upravljanju. Izbrali smo tudi študije o kraški ekologiji, pri katerih smo si pomagali z biološkimi in mikrobiološkimi raziskavami. Na koncu pa je povzetek vsega, kar moramo upoštevati pri načrtovanju različnih posegov na krasu.Kazalo vsebine

 

GRADNJA PROMETNIC / CONSTRUCTION OF TRANSPORT ROUTES 
Načrtovanje, raziskave ter krasoslovna spremljava gradnje avtocest prek slovenskega krasa / Planning, research and karstological accompanying the construction of expressways across Slovene karst    
Kraški pojavi, razkriti med gradnjo avtoceste na matičnem Krasu (odsek Divača-Fernetiči) / Karst features discovered during the motorway construction on the Classical Karst (the road section Divača-Fernetiči)
Kraški pojavi, razkriti med gradnjo avtoceste na nizkem krasu Dolenjske / Karst features discovered during construction of the expressway on the Dolenjska low karst    
Gradnja v zakraseli pobočni breči in flišu pod nanosom v Vipavski dolini / Construction in the karstified slopes of breccia and flysch below  Mount Nanos in the Vipava valley    
UREJANJE JAM ZA TURISTIČNE NAMENE / ARRANGING CAVES FOR TOURISTIC PURPOSES
Strokovni nadzor in svetovanje pri upravljanju z jamskimi sistemi: primer postojnskega jamskega sistema / Professional supervision and consulting in the management of cave systems: an example of the Postojna cave system
Vpliv turizma na rabo Predjame kot naravne vrednote / Impact of tourism on the use of the Predjama cave as a natural asset
Urejanje Nebeške jame (Thien Duong, Vietnam) za turistične namene / Development of the Heaven's cave (Thien Duong, Vietnam) for touristic purposes
EKOLOGIJA PODZEMLJA / UNDERGROUND ECOLOGY
Monitoring epikraške favne – biološke metode proučevanja stanja kraškega ekosistema / Monitoring of the epikarst fauna: biological methods of the ecosystem karst study 
Proučevanje kraškega ekosistema skozi proučevanje kraških združb / The study of the karst ecosystem through the study of karst communities 
Perspektive jamske mikrobiologije v Sloveniji / Perspectives of cave microbiology in Slovenia     
ZAŠČITA PODZEMLJA / SURFACE AND UNDERGROUND PROTECTION 
Zaščita krasa / Karst protection
Zaščita kraškega podzemlja in EU projekt »Karst Underground Protection« v Sloveniji / Protection of the karst underground and the EU project »Karst Underground Protection« in Slovenia
 


Še ...

Dragica Jaksetič: Nasveti za trajnostno življenje na krasu; Delo, Znanost (10.5.2012)Redna cena
38,00 €

Spletna cena
34,20 €


Ključne besede
hidrogeologija
Kras
kras (geologija)
krasoslovje
kraške vode
kraški vodonosniki
monitoring
onesnaževanje
onesnaževanje voda
podtalnica
podzemne vode
Slovenija
vodni viri
vodonosniki
zakonodaja
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR