Skip to main content
Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest


Uredila: Martin Knez, Tadej Slabe
Leto: 2007


Krasoslovci že od leta 1994 neprekinjeno sodelujemo pri načrtovanju in izgradnji avtocest na krasu. Pri izbiri trase avtocest in železniških prog so v ospredju upoštevanje celovitosti kraške pokrajine, priporočila o izogibanju pomembnejšim površinskim kraškim pojavom in že znanim jamam. Posebno pozornost posvečamo vplivu gradnje in uporabe avtocest na kraške vode. Izsledki rednih raziskav kraških značilnosti, ki so se razkrile med gradnjo avtocest, so obogatili naše poznavanje naravne in kulturne dediščine in poglobili krasoslovno znanje. So tudi izhodišče za načrtovanje življenja na kraškem površju in varovanje krasa. Knjiga je namenjena krasoslovcem, strokovnjakom ved o Zemlji, inženirskim geologom, načrtovalcem prometnic, študentom, naravovarstvenikom, načrtovalcem v upravnih enotah, upravljalcem kraških virov, vodovodov, turističnih jam ipd.Kazalo vsebine

Predgovor: 350 novih jam in kamniti gozdovi, pomemben del slovenske naravne dediščine

1. Krasoslovna spremljava gradnje, raziskave ter načrtovanje avtocest prek slovenskega Krasa

Martin Knez,Tadej Slabe

2. Jame brez stropa – osrednje odkritje med Čebulovico in Danami

Martin Knez, Tadej Slabe

3. Velika prevotljenost med Danami in Fernetiči razkriva raznovrstnost oblikovanja našega Krasa

Martin KNEZ, Tadej SLABE

4. Kraški pojavi, ki so bili odkriti pri gradnji avtoceste med Divačo in Kozino

Martin KNEZ, Tadej SLABE

5. Jame brez stropa pri Kozini in njihovo razpoznavanje na kraškem površju

Martin Knez, Tadej Slabe

6. Razvoj in zakraselost kraškega vodonosnika, razkrita med Klancem in Črnim Kalom

Martin Knez, Tadej Slabe, Stanka Šebela

7. Dolenjski kras, razkrit med Bičem in Korenitko

Martin Knez, Tadej Slabe, Stanka Šebela

8. Podtalni kamniti gozdovi in drugi kraški pojavi med Hrastjem in Lešnico

Martin Knez, Tadej Slabe

9. Kraški pojavi med Vipavo in Selom

Martin Knez, Andrej Mihevc, Bojan Otoničar, Tadej Slabe

10. Kras v breči Rebrnic v Vipavski dolini

Martin Knez, Andrej mihevc, Tadej Slabe

11. Krasoslovne raziskave za izdelavo idejnega projekta avtocestnega odseka Bič–Hrastje, pododsek Ponikve–Hrastje, varianta Sv. Ana

Martin Knez, Janja Kogovšek, Andrej KRANJC, Metka PETRIČ, Tadej Slabe

12. Kamniti gozd pri Trebnjem

Martin Knez, Bojan Otoničar, Tadej Slabe

13. Jame brez stropa so pomembna sled razvoja Krasa

Martin Knez, Tadej Slabe

14. Velika brezstropa jama pri Povirju

Andrej Mihevc

15. Sestava in izvor klastičnih sedimentov iz vrtač in brezstropih jam pri Divači

Andrej Mihevc, Nadja Zupan Hajna

16. Klastični sedimenti iz vrtač med Divačo in Kozino ter njihova mineralna sestava

Nadja Zupan Hajna

17. Raziskave jamskih sedimentov iz zapolnjene jame pri Divači

Nadja Zupan Hajna, Pavel Bosák, Petr Pruner

18. Paleomagnetne raziskave jame brez stropa pri Kozini

Pavel BOsÁK, Martin Knez, Petr Pruner, Tadej Slabe

19. Starost jamskih sedimentov brezstropih jam, odprtih pri gradnji avtoceste pri Kozini (jugozahodna Slovenija), določena s paleomagnetnimi analizami

Stanka ŠEBELA, Ira D. SASOWSKY

20. Sedimenti v jami S647, odkriti pri gradnji predora Kastelec

Nadja Zupan Hajna

21. Pretakanje v vodi netopnih tekočin v krasu

Janja Kogovšek, Metka Petrič

22. Vpliv prometa na kraške vode

Janja Kogovšek


Ključne besede
avtoceste
gradnja
gradnja avtocest
krasoslovje
kraške jame
kraški pojavi
Slovenija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR