Kras: pokrajina, življenje, ljudje

Uredil: Andrej Kranjc
Leto: 1999


Knjiga je predelana, razširjena in dopolnjena slovenska izdaja monografije, ki je izšla leta 1997 pod naslovom Slovene Classical Karst. Je strokovno, vendar v razumljivem jeziku napisan prikaz posebnosti in značilnosti pokrajine Kras – matičnega slovenskega krasa. Knjiga najprej poudarja naravoslovne značilnosti, predvsem tiste, ki so za kras bistvenega pomena – kamen in voda – (to je geološke, hidrološke, morfološke in speleološke značilnosti), temu sledijo poglavja o biološki (botanični in zoološki) podobi Krasa.

Knjigo sklepajo poglavja, ki obravnavajo človekovo prisotnost na Krasu od pradavnine do današnjih dni, njegov vpliv nanj in povezanost z njim, ki se kažeta v etnološkem in arhitekturnem izročilu, končuje pa se s poglavji, ki slikajo odsev Krasa v likovni umetnosti in poeziji. Delo je ilustrirano z več kot 200 barvnimi ilustracijami, kartami, preglednicami, grafikoni in skicami. Avtorji besedil so M. Culiberg, P. Fister, M. Kaligarič, D. Kladnik, M. Knez, J. Kogovšek, A. Kranjc, N. Križnar, L. Lah, F. Lovrenčak, B. Marušič, A. Mihevc, B. A. Novak, B. Otoničar, M. Petrič, I. Rejec Brancelj, A. Seliškar, B. Sket, P. Skoberne, T. Slabe, B. Slapšak, S. Šebela, N. Štupar-Šumi, I. Turk, A. Velušček, N. Zupan Hajna, M. Zupančič.Cena
razprodano


Ključne besede
domoznanstvo
Kras
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR