Naslov:
Kras. Slovene classical karst
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Prva monografija moderne dobe o »klasičnem« slovenskem krasu, o pokrajini kras. Knjigo je napisala skupina slovenskih strokovnjakov, ki se vsak v okviru svoje stroke ukvarjajo s Krasom. Besedilo v angleškem jeziku je pisano strokovno, vendar tudi dovolj poljudno, tako da je razumljivo vsakomur. V knjigi so poudarjene naravoslovne značilnosti, predvsem tiste, ki so za kras bistvenega pomena – kamen in voda – (to je geološke, hidrološke, morfološke in speleološke značilnosti) in povezanost človeka s krasom (etnologija, tradicionalna arhitektura). Delo je ilustrirano z več kot 200 ilustracijami, kartami, preglednicami, grafikoni in skicami.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-42-0

Specifikacija

trda vezava, ščitni ovitek • 24 × 31,5 cm • 246 strani • 265 barvnih in črno-belih ilustracij, kart, preglednic in risb

Cena

razprodano