Krajevni leksikon Slovenije

Uredili: Milan Orožen Adamič, Drago Kladnik, Drago Perko
Leto: 1995


Krajevni leksikon Slovenije iz leta 1995 je eno izmed temeljnih del, s katerim smo slovenski geografi zapolnili vrzel v domoznanski literaturi, ki se je razprla v desetletjih od izida njegovega predhodnika v štirih zvezkih. Tokrat se je uredniška ekipa znašla pred težavno nalogo, da predstavitve vseh takratnih 5981 slovenskih naselij pripravi v eni sami knjigi, zato so besedila okrog 40 sodelavcev zgoščena in še posebej skrbno sistematizirana. Za vsako naselje so podane temeljne in bistvene druge informacije o njegovi legi, razvoju, funkcionalni razčlenjenosti ter vpetosti tako v ožji kot širši pokrajinski sistem. Vsa naselja z več kot 1000 prebivalci in mnoga druga so prikazana s fotografijami, prav vsa pa so že v uvodnem delu z lokacijami predstavljena tudi na zemljevidih, izdelanih v digitalni tehniki. V zadnjem delu knjige so tabelarično podani tudi temeljne regionalne, funkcionalne, prebivalstvene in infrastrukturne značilnosti posameznih naselij. Leto za knjigo Krajevni leksikon Slovenije je izšla še njena različica na zgoščenki (ISBN 86-341-1589-5).

Poudariti velja, da gre za prvo tovrstno aplikacijo v slovenski geografiji in eno prvih v Sloveniji nasploh. Zgoščenka omogoča interaktivno uporabo, pri čemer je temeljno ogrodje zbirka tematskih zemljevidov Slovenije v digitalni tehniki, izdelana na podlagi digitalnega modela reliefa. Na zemljevidih je mogoče potovanje po vseh delih naše države, ob kliku na posamezno naselje se prikaže njegov besedilni del, ob kliku na oznako za fotografijo pa še njegova fotografija. Teh je skoraj 500. Na zgoščenki je za vsako naselje navedenih še okrog petdeset najrazličnejših informacij.Cena
razprodano


Ključne besede
krajepisi
leksikoni
naselja
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR