Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja

Glavni urednik: Kozma Ahačič
Leto: 2019


Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja obsega prepise 45 knjižnih del na 12.945 straneh. Zunaj korpusa so ostali samo letak Otrozhia tabla Adama Bohoriča iz leta 1580, večinoma latinsko pisana slovnica Adama Bohoriča iz leta 1584, tujejezična dela s posamičnimi slovenskimi besedami ter oba večjezična slovarja Hieronima Megiserja (1592, 1603). Korpus zaenkrat ne vsebuje daljših nemških ali latinskih odlomkov, ki se nahajajo znotraj knjig. Delo na korpusu je potekalo v več fazah. Najprej smo organizirali ročni prepis besedil po metodi dvojnega prepisa in besedila sproti opremljali s poenostavljenimi oznakami v jeziku xml. Druga faza dela je obsegala pregledovanje prepisov, ki je potekalo primerjalno z besedilnimi viri. Tretja faza dela je obsegala pretvorbo preprostih oznak xml v format xml TEI, ki omogoča večjo povezljivost in lažje strojno branje besedil. Tako pripravljena besedila so objavljena kot korpus na spletni strani, ki ima poleg korpusne tudi izobraževalno funkcijo, saj si lahko na enem mestu pregledno ogledamo tako rekoč celotno slovensko knjižno produkcijo 16. stoletja.Ključne besede
16. st.
korpusi
protestantske knjige
slovenski protestanti
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR