Skip to main content
Kočevarska folklora. V šegah, navadah, pravljicah, povedkah, legendah in drugih folklornih izročilih.
Gottscheer Volkstum. In Sitte, Brauch, Märchen, Sagen, Legenden und anderen volkstümlichen Überlieferungen.


Avtor: Wilhelm Tschinkel
Leto: 2004


Delo je prvič izšlo v nemškem izvirniku v gotici leta 1932 v Kočevju. V času naraščajočih mednarodnih napetosti je bilo med Slovenci skoraj neopaženo. Druga svetovna vojna je – poleg eksodusa Kočevarjev in naravnega propadanja ter načrtnega uničevanja njihove materialne kulturne dediščine med vojno in po njej – za več ko pol stoletja v Sloveniji povzročila zavestno ali podzavestno odklanjanje vsega, kar je bilo kočevarsko. Pričujoča izdaja prinaša slovenski prevod in izvirno nemško besedilo, prečrkovano v latinico. Seznanja nas z bogatim ljudskim izročilom Kočevarjev, v pomoč pa bo tudi raziskovalcem, ki iščejo različnost ali podobnost običajev dveh narodnostnih skupin, ki sta v dobrem in slabem živeli skupaj šest stoletij.Kazalo vsebine

Hans Jochen Peters: Nagovor veleposlanika Zvezne republike Nemčije

August Gril: Predgovor

Alojzij Pavel Florjančič: Knjigi na pot

Alojzij Pavel Florjančič: O avtorju

Uredniško in redakcijsko pojasnilo

KOČEVARSKA FOLKLORA

Spremna beseda avtorja

Kazalo

Šege, navade in vraže

Ljudsko zdravilstvo

Pravljice

Povedke

Povedke o bajnih bitjih

Povedke o duhovih

Povedke o coprnicah

Povedke o zakopanih zakladih

Povedke o hudiču

Bajke o kačah

Okamneli

Izginula vodovja

Čudežne koreninice

O cerkvah in kapelicah

Poroke med sorodniki

Zgodovinske povedke

Povedka o vrnitvi domov

[Pravljične] legende

Smešnice

Pregovori in pregovorne rečenice

Kočevarske uganke

Zvonjenje zvonov v kočevarskem narečju

Zbadljivi vzdevki in verzi za kočevarske vasi

Vremenski pregovori

Psovke in zmerljivke v kočevarskem narečju

Ljudske igre na Kočevskem

Izštevanke

Marija Stanonik: Kočevarska slovstvena folklora. Primerjave in vzporednice

Tomaž Markovič: O Tschinklovem koledarju in njegovih izštevankah

Alojzij P. Florjančič: O šeststoletni zgodovini Kočevarjev

Sodelavci pri knjigi
Cena
razprodano


Ključne besede
folkloristika
Kočevarji
Kočevski Nemci
Kočevsko
ljudski običaji
ljudsko izročilo
ljudsko slovstvo
ljudsko zdravilstvo
nemško ljudsko slovstvo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR