Skip to main content
Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov (1457–1513)


Avtorja: Matjaž Bizjak, Aleksander Žižek
Leto: 2010


Celjska računska knjiga, ki jo hrani Štajerski deželni arhiv v Gradcu, vsebuje zaključne račune celjskih mestnih sodnikov v obdobju 1457–1513. Iz njih je vidno poslovanje avtonomne mestne oblasti (mestnega sveta in sodnika), kakor tudi interakcija z deželnimi in centralnimi cesarskokraljevimi inštancami. V pomanjkanju originalne listine s podelitvijo celjskih mestnih pravic in drugih pisanih preostankov z začetkov celjske mestne zgodovine gre za temeljni vir za celjsko krajevno zgodovino.

9. novembra 1456 je bil v Beogradu umorjen Ulrik II., zadnji celjski grof. Nedolgo zatem je Celje padlo pod oblast Habsburžana, cesarja Friderika III., ki je mestno avtonomijo postavil na nove temelje. Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov, ki jo hrani Štajerski deželni arhiv v Gradcu – najstarejši tovrstni vir z ozemlja današnje Slovenije – podrobno dokumentira prvih 50 let delovanja in poslovanja novih mestnih oblasti in mimogrede prinaša obilico zanimivosti iz poznosrednjeveškega mestnega vsakdana. Vir je objavljen v originalu in vzporednem slovenskem prevodu, dodan pa mu je strokovni uvod, ki bralcu predstavi celjsko mestno samoupravo, razvoj in sisteme srednjeveškega računovodstva, rokopis objavljenega vira ter merske in denarne sisteme, ki jih le-ta uporablja.Še ...

Herwig Weigl [Literaturberichte]; Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Band 120, Heft 2 (2012), 488-489Redna cena
25,00 €


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
Celje
finančno poslovanje
računovodski izkazi
sodišča
sodniki
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR