Kmetijsko obremenjevanje okolja v Sloveniji. Pokrajinski vidiki obremenjevanja iz razpršenih virov
Agricultural Environmental Pollution in Slovenia. Landscape aspects of agricultural pollution from dispersed sources


Avtorica: Irena Rejec Brancelj
Leto: 2001


Knjiga osvetljuje kmetijsko obremenjevanje v izbranih slovenskih pokrajinah. Preučevanja so zajela štiri poglavitne slovenske pokrajinske tipe: ravnine, gričevja, hribovja in kraške pokrajine. Terensko raziskovanje na ravni kmetij je potekalo v 18 pokrajinah. Anketiranih je bilo 1006 kmetij in analiziranih 162 vzorcev vode. V ospredju obravnave so kmetije kot razpršeni viri tovrstnega obremenjevanja. Predstavljeni so razširjenost obremenjevanja po posameznih pokrajinah, notranje razlike, pokrajinska povprečja, primerjava med pokrajinami in med pokrajinskimi tipi ter skupno povprečje vseh obravnavanih pokrajin. Avtorica obravnava različne oblike kmetijskega obremenjevanja, njihovo intenzivnost, išče povezave med družbenogospodarsko sestavo kmetij in načini kmetovanja. Prikaže glavne dejavnike, ki vplivajo na kmetijsko onesnaženost pokrajine, predstavi pa tudi okoljsko ozaveščenost kmetovalcev.Cena
razprodano


Ključne besede
ekološki vidik
intenzivnost kmetovanja
kmetijsko obremenjevanje
kmetijstvo
okolje
Slovenija
varstvo okolja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR