Klasični jeziki v slovenskem šolstvu (1848–1945)

Avtor: Matej Hriberšek
Leto: 2005


Knjiga je osredotočena na fenomen klasične gimnazije kot središča in žarišča klasično-humanistične izobrazbe s poudarkom na klasičnih jezikih. Z združevanjem zgodovinsko-pedagoškega in filološko-didaktičnega vidika poskuša delo podati kompleksen pregled položaja klasičnih jezikov in klasične izobrazbe v slovenskem šolstvu od rojstva klasične gimnazije do leta 1945.

Iz Uvoda

Če se ozremo približno 200 let nazaj v zgodovino šolstva in primerjamo šolske sisteme, njihove spremembe in reforme ter institucije, ki so se oblikovale znotraj njih, je institucija, ki je najbolj zaznamovala to obdobje, ki je več kot poldrugo stoletje veljala za najeminentnejšo izobraževalno ustanovo in je kot takšna še danes usidrana v naši zavesti, nedvomno klasična gimnazija. Njen nastanek je pomenil svojevrstno revolucijo, saj je dvignil srednje šolstvo na povsem novo kvalitativno raven, mu dal novo vsebino in ga zaznamoval za dobrih 150 let. Zato je obravnava osredotočena prav na fenomen klasične gimnazije kot središča in žarišča klasično-humanistične izobrazbe s poudarkom na klasičnih jezikih. V obravnavi se prepletata dva vidika: zgodovinsko-pedagoški in filološko-didaktični; z združevanjem obeh skuša delo raziskovalno-analitično in komparativno podati kompleksen pregled položaja klasičnih jezikov v slovenskem šolstvu od rojstva klasične gimnazije do leta 1945.Kazalo vsebine

Uvod

1. Porajanje klasične gimnazije

Pojav neohumanizma

Rojstvo klasične filologije

August Friedrich Wolf

Wilhelm von Humboldt

Humboldt–Süvernova reforma

2. Klasični jeziki v avstrijskem šolstvu v obdobju (1848–1918)

Šolska reforma leta 1849

Bonitzeva doba (1850–1867)

Zametki sprememb – realna gimnazija

Gimnazijska anketa leta 1870

Obdobje ravnovesja (1870–1900)

Predreformna doba (1900–1908)

Velika srednješolska anketa na Dunaju leta 1908 – osnova za reformiranje srednjega šolstva

Reforma avstrijskega srednjega šolstva v letih 1908–1909

Specialna didaktika pouka klasičnih jezikov

Slovnični pouk

Lektira

3. Slovenski učbeniki za klasične jezike v obdobju 1848–1918

Prvi poskusi

Prvi slovar

Prva grška slovnica

Obdobje 1874–1918

Prvi učbeniki

Wiesthalerjev slovar 1894–1918

Razmah učbeniške produkcije

Anketa o slovenskih učnih knjigah za srednje šole leta 1906

»Zlata doba« učbenikov za klasične jezike (1906–1918)

Društvo slovenskih profesorjev in njegovo delovanje na področju klasičnih jezikov v obdobju 1906–1918

4. Klasični jeziki v slovenskem šolstvu v obdobju 1918–1945

Prizadevanja za ohranitev klasično-humanistične izobrazbe

Gimnazijsko šolstvo po 1. svetovni vojni in položaj klasičnih jezikov v njem

»Sic volo, sic iubeo!«

Obdobje krize (1927–1941)

Obdobje 1935–1941

Med 2. svetovno vojno

Društvo prijateljev humanistične gimnazije 1920–1941

5. Slovenski učbeniki za klasične jezike v obdobju 1918–1945

Wiesthalerjev slovar 1918–1945

6. Sklepna beseda

Priloga 1: Slovenski učbeniki, priročniki in učni pripomočki za klasične jezike, ki so izšli v letih 1860–1945

Priloga 2: Avstrijski in nemški učbeniki in učni pripomočki za klasične jezike, ki so jih uporabljali na slovenskih gimnazijah v letih 1849–1918

A. Latinski učbeniki

1. Slovnice

2. Vadnice, čitanke

3. Berila, izbori besedil, komentarji

4. Slovarji

a) Šolski slovarji

b) Priročni slovarji

B. Grški učbeniki

1. Slovnice

2. Vadnice, čitanke

3. Berila, izbori besedil, komentarji

4. Slovarji

a) Šolski slovarji

b) Priročni slovarji

Priloga 3: Članki s področja klasične filologije, objavljeni v letih 1849–1918 v izvestjih gimnazij, ki so jih obiskovali slovenski dijaki

Viri in literatura

Seznam slik

Imensko kazalo

Stvarno kazaloŠe ...

Bernard Nežmah: Vloga in obseg poučevanja latinščine in starogrščine na slovenskih gimnazijah; Mladina 2/2006 (11.1.2006)

Ključne besede
gimnazije
klasični jeziki
latinščina
metodika pouka
pouk
Slovenija
srednje šole
stara grščina
šolstvo
učbeniki
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR