Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem

Avtor: Blaž Resman
Leto: 2006


V knjigi je predstavljeno gorenjsko baročno kiparstvo v času njegovega zadnjega razcveta po sredi 18. stoletja. Avtor na podlagi arhivskih virov obravnava posamezne gorenjske kiparje in tu delujoče mojstre od drugod ter po analogijah z izpričanimi deli rekonstruira njihove opuse.

Doslej je za najvidnejšega gorenjskega poznobaročnega kiparja veljal Peter Janežič, vendar so arhivi pokazali, da je bil samo pozlatar in polihromator. Glavnina del, ki so mu bila pripisana, izvira iz kranjske delavnice Valentina Vrbnika, najkvalitetnejše pa so plastike poljskega priseljenca Petra Žiwobskega.

Razpravo spremlja katalog avtorsko opredeljivih kiparskih del na Gorenjskem in izdelkov gorenjskih mojstrov drugod po Kranjskem.Kazalo vsebine

Predgovor

Uvod

Raziskave in objave

Dosedanja podoba gorenjskega poznobaročnega kiparstva

Peter Janežič

Valentin Vrbnik

Janez Vrbnik

Peter Žiwobski

Anton Schwarzel

Jakob Löhr

Jakob Gaber

Urban Gaber

Janez Gabrič

Ignacij Arrer

Janez Stimmer

Jernej Fleischhacker

Vrbnikova delavnica

Sklep

Katalog avtorsko opredeljivih kiparskih del druge polovice 18. stoletja na Gorenjskem in izdelkov gorenjskih kiparskih delavnic drugod po Kranjskem

Literatura

Late-Baroque Sculpture of Gorenjska (Summary)

Imensko in krajevno kazalo

Viri ilustracij


Ključne besede
baročno kiparstvo
barok
cerkveno kiparstvo
Gorenjska
kiparji
oltarji
Slovenija
slovensko kiparstvo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR