Skip to main content
Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine, (samo)reprezentacija.


Avtorica: Lilijana Žnidaršič Golec
Leto: 2019


Monografija kot prva preučuje svetno, tj. neredovno duhovščino iz neplemiških družin na slovenskem (etničnem) ozemlju od preloma iz 15. v 16. stoletje do začetka vladavine Jožefa II. leta 1780. Kariere na tisoče duhovnikov, ki so v tem obdobju delovali na Slovenskem, so predstavljene z vidika kariernih vzvodov na eni in izrazov (samo)reprezentacije na drugi strani. V prvem delu knjige so opisani dejavniki duhovniških napredovanj (družina, lokalno okolje, stiki z vplivnimi sorodniki in prijatelji, osebne sposobnosti, izobrazba, klerikom namenjene ustanove), v manjšem obsegu pa tudi karierno zaviralni dejavniki (ukrepi zaradi priležništva in pijančevanja, bolezen, starost ipd.). V drugem delu knjige je na podlagi analize zapuščinskih inventarjev in oporok tridesetih duhovnikov ter nekaterih nagrobnih in drugih napisov izpostavljeno vprašanje (samo)reprezentacije. Duhovniki na višjih položajih so se ponašali z dragocenejšimi predmeti, zapuščali radodarnejša volila in si postavljali imenitnejše spomenike, vendar pa med obravnavanimi primeri naletimo tudi na izstopajoče izjeme. Večji del knjige temelji na še neobjavljenih ali manj znanih primarnih virih.Kazalo vsebine

O zasnovi in izsledkih monografije
Duhovništvo in pogoji za prejem mašniškega posvečenja
Pomembnejši karierni dejavnik
     Ožje družinsko in lokalno okolje
     Širše sorodstvene, prijateljske in interesne mreže
     Sposobnosti, izobrazba, izkušnje
          Glasbene sposobnosti
    
     Znanje in izobrazba s področij cerkvenega prava in (moralne) teologije
    
     Znanje jezikov vernikov, različne izkušnje in ugled
     Alumnatske in štipendijske ustanove ter beneficiji zasebnih ustanoviteljev
          Alumnati in štipendije
          Beneficiji zasebnih ustanoviteljev

Karierna nazadovanja in zastoji
(Samo)reprezentacija in karierni dosežki v izbranih (avto)biografskih virih
     Zapuščinski inventarji
     Oporoke
     Nagrobni in drugi napisi
Slikovne priloge
Seznam virov in literature
Seznam slikovnega gradiva
Zusammenfassung
Riassunto
Imensko kazaloŠe ...Redna cena
23,00 €

Spletna cena
20,70 €


Ključne besede
duhovniki
kariera
Slovenija
zgodnji novi vek
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR