K metodologiji preučevanja baltoslovansko-indoiranskih jezikovnih odnosov. Prvi del

Avtorica: Varja Cvetko Orešnik
Leto: 1998


Ta knjižna razprava obravnava jezikovne odnose med baltoslovanskimi in indoiranskimi jeziki, in sicer v glavnem pred začetkom našega štetja, ko sta bili skupini jezikov še v zemljepisnem stiku. Avtorica izraža pomisleke do domala vseh predloženih rešitev. Zlasti opozarja na vprašljivost uporabljenih metodoloških prijemov ter na pičlost jezikovnih, filoloških, zgodovinskih in materialnih podatkov iz tistega časa.

Kritično je predstavljena zadevna mednarodna strokovna literatura (monografije, sestavki, navedbe v etimoloških slovarjih) do 1980. Knjiga je namenjena jezikoslovcem, ki preučujejo zgodnja obdobja v razvoju baltoslovanskih in indoiranskih jezikov, pa tudi strokovnjakom za moderne iranske jezike (slednji so v razpravo pritegnjeni kot dopolnilo nepopolno izpričanim staroiranskim razmeram). Vsebuje izčrpen povzetek v nemščini.

Ključne besede
baltoslovanski jeziki
historična lingvistika
historična slovnica
indoiranski jeziki
metodologija
primerjalna slovnica
primerjalno jezikoslovje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR