Jurassic and Cretaceous Stratigraphy and Sedimentary Evolution of the Julian Alps, NW Slovenia

Avtor: Andrej Šmuc
Leto: 2005


Avtor v monografiji podaja detajlno stratigrafsko razčlenitev jurskih in krednih globljemorskih zaporedij na več lokalitetah v Julijskih Alpah – na Mangartu, v Dolini Triglavskih jezer in v širši okolici Bovca. Stratigrafska zaporedja primerja s podobnimi zaporedji v severni Italiji in sedimentarno evolucijo ozemlja razlaga v povezavi z regionalnimi tektonskimi premiki, evstatičnimi nihanji morske gladine in globalnimi paleooceanografskimi spremembami. Knjiga je delo s področja regionalne geologije. Besedilo je v angleškem jeziku z izvlečkom v slovenščini.

Ključne besede
geologija
Julijske Alpe
jura
kreda
sedimentologija
stratigrafija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR