John Oliver's Postojnska jama of 1856. With an introduction by Trevor Shaw

Avtor: Trevor Shaw
Leto: 2013


Glavnina knjige je faksimile rokopisa, ki ga je leta 1856 napisal angleški duhovnik John Oliver po svojem obisku Postojnske jame v letih 1837 in 1852. Kljub temu v knjigi piše le malo o svojih izkušnjah, saj je večji del knjige prevod Schnaffenrathovega vodnika Beschreibung der berühmten Grotte bei Adelsberg in Krain iz leta 1834 v angleščino. Več Oliverjevih pripomb je v posebnem dodatku, ki vsebuje nekaj njegovih osebnih opažanj, kot tudi opis obiska Vilenice. Celota je ilustrirana s slikami iz takratnih knjig, kot tudi z nekaterimi njegovimi izvirnimi slikami in risbami. Daljši uvod Trevorja Shawa, ki je odkril ta dragocen, vrsto let domnevno izgubljen rokopis, razkrije, kdo je bil avtor »J. O.« in obrazloži pomen prevedenega vodnika iz leta 1834, kot tudi njegov vpliv na kasnejše vodnike po Krasu.Ključne besede
kras (geologija)
krasoslovje
kraške jame
Oliver, John
Postojnska jama
Slovenija
speleologija
zgodovina
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR