Skip to main content
Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji. Zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja (Ljubljana, 5.–8. junij 2008).


Uredila: Kozma Ahačič, Petra Testen
Leto: 2011


Zbornik se sooča s temeljnimi vprašanji (samo)razumevanja narodov, etničnih in jezikovnih skupnosti v daljši historični perspektivi, in sicer od konca srednjega veka pa do današnjega časa. Problemsko segajo prispevki tudi po reartikulaciji omenjenih tematskih polj, ki bistveno sooblikujejo našo vizijo prihodnosti. Mednarodni simpozij je bil zamišljen kot srečanje in dopolnjevanje spoznanj ter izkušenj številnih avtorjev različnih humanističnih in družboslovnih ved.

S svojimi prispevki v zborniku sodelujejo Igor Grdina, France Bernik, Janko Kos, Emidio Campi, Jan Andrea Bernhard, Erich Bryner, Marko Kerševan, Jonatan Vinkler, Kozma Ahačič, Miroslav Hroch, Peter Zajac, Oto Luthar, Wolf Moskovich, Heidemarie Uhl, András Gerő, Roman Holec, Rudolf Chmel, Stane Granda, Michal Stehlík, Marta Verginella, Kornelijus Platelis, Andrej Rozman, Tatjana Čepelevska in Nadežda N. Starikova.Kazalo vsebine

Predgovor

Igor Grdina: Pripadnosti in identitete med preteklostjo in vizijami prihodnosti

France Bernik: Primož Trubar in identiteta Slovencev

Janko Kos: Slovenstvo kot vprašanje istovetnosti in razlike

Emidio Campi: The Reformation in Croatia and Slovenia and the »Beneficio di Cristo«

Jan-Andrea Bernhard: Die Bedeutung der Magnatenhöfe für die Reformation in Slowenien und Kroatien

Erich Bryner: Theologische Motive in der Bibelübersetzungsarbeit von Primus Truber

Marko Kerševan: »Cerkev Božja slovenskega jezika« – vloga jezika v reformaciji in modernem nacionalizmu

Jonatan Vinkler: Primož Trubar in »nepravoverne« smeri reformacije v slovenskem slovstvu 16. stoletja: prekrščevalci

Kozma Ahačič: Nekaj vidikov umeščanja slovenščine v evropski jezikovni prostor 16. stoletja: od uporabnosti slovenskega jezika do latinskih tujk

Miroslav Hroch: Die Nation als ein europäisches Phänomen im Zeitalter der Globalisierung

Peter Zajac: Dlhé slovenské devätnáste storočie

Oto Luthar: Kulture razlikovanja in koncepti pripadanja. Spreminjajoče se predstave o identitetah in kulturah v zgodovinopisju


Ključne besede
Evropa
evropski jeziki
identiteta
narod
narodna identiteta
posvetovanja
reformacija
slovenščina
Trubar, Primož
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR