Skip to main content
Janez Ludvik Schönleben v luči novih raziskav


Uredila: Monika Deželak Trojar
Leto: 2021


Monografija prinaša nov pogled na bogat in raznolik opus Janeza Ludvika Schönlebna. Raziskovanje Schönlebnovega tipa baročnega učenjaka, ki je – z gledišča današnjega časa – v svoj delokrog združil nepredstavljivo širok nabor različnih znanstvenih področij, je predstavljalo velik izziv. Na pot njegovega polihistorstva se je zato podalo štirinajst strokovnjakov različnih področij in s skupnimi močmi skušalo osvetliti vse tisto, kar se je lahko v 17. stoletju združilo v eni sami veliki osebnosti. Začetek monografije osvetli Schönlebnovo življenje in delo ter ga umesti v čas in prostor razgibanega 17. stoletja. Njeno nadaljevanje poudari njegova zgodovinopisna prizadevanja in na kratko opozori na zanimive, z njim povezane arhivske drobce. Predstavitev nato preide na opis jezikovnih značilnosti Schönlebnove priredbe lekcionarja Evangelia inu lystuvi in jo obravnava v luči koncepta slovenskih cerkva. Osrednji del odstira tančico z njegovega doslej le malo poznanega teološkega, filozofskega, dramskega in retorskega opusa. Monografijo pa zaokroži predstavitev umetnostnozgodovinskega vidika opusa, pri čemer so v središču pozornosti ohranjene rokopisne genealogije družine Auersperg in pojem avstrijske pobožnosti (Pietas Austriaca) ter njena vizualizacija na Slovenskem.Kazalo vsebine

Janko Kos
PREDGOVOR

Monika Deželak Trojar
UVOD

Andrej Hozjan
KRANJSKA V 17. STOLETJU: OD ZAKLJUČKA USKOŠKE VOJNE DO KATASTROFALNE KUGE V LETIH 1680 IN 1682

Janez Mlinar
MED UNIVERZALNO ZGODOVINO IN LOKALNO KRONISTIKO: SCHÖNLEBEN IN NJEGOVO MESTO V ZGODOVINOPISJU 17. STOLETJA

Darja Mihelič
SCHÖNLEBNOVO MESTO V ZGODOVINOPISJU NJEGOVEGA ČASA

Janez Weiss
»JAZ GREM SPREDAJ. ŽELIM, DA MI SLEDIJO DRUGI …« JANEZ LUDVIK SCHÖNLEBEN KOT ZGODOVINAR ANTIKE DEŽELE KRANJSKE

Vanja Kočevar
FERDINAND II. V SCHÖNLEBNOVEM DELU DISSERTATIO POLEMICA: NOTRANJEAVSTRIJSKI DEŽELNI KNEZ IN CESAR V OČEH KRANJSKEGA POLIHISTORJA

Julijana Visočnik
JANEZ LUDVIK SCHÖNLEBEN IN DROBEC IZ NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA LJUBLJANA

Majda Merše
JEZIKOVNE ZNAČILNOSTI SCHÖNLEBNOVE PRIREDBE LEKCIONARJA (1672) V RAZMERJU DO PROTESTANTSKE TRADICIJE TER ČANDEK-HRENOVE IZDAJE IZ LETA 1612

Luka Vidmar
SCHÖNLEBNOVA IZDAJA LEKCIONARJA IN KONCEPT SLOVENSKE CERKVE OZIROMA SLOVENSKIH CERKVA

Anton Štrukelj
MARIOLOŠKI OPUS JANEZA LUDVIKA SCHÖNLEBNA

Matija Ogrin
SCHÖNLEBNOV ROKOPIS BASIS ETHICA MORALNA FILOZOFIJA KOT VEDA O ZNAČAJU IN SPOZNANJU DOBREGA

Monika Deželak Trojar
SCHÖNLEBEN KOT DRAMATIK IN NJEGOVA DRAMA HAERESIS FULMINATA

Alen Albin Širca
SCHÖNLEBNOVE PRIDIGE KOT LITERARNA BESEDILA

Luka Ručigaj
ARBOR GENEALOGICA (1657): SCHÖNLEBEN IN LATINSKE ROKOPISNE GENEALOGIJE RODBINE AUERSPERG

Ana Lavrič
PIETAS AUSTRIACA IN NJENA VIZUALIZACIJA V UMETNOSTI NA SLOVENSKEM (S POSEBNIM POUDARKOM NA KRANJSKI IN LJUBLJANI)

KazaloŠe ...Redna cena
27,00 €

Spletna cena
24,30 €


Ključne besede
17. st.
barok
biografije
jezuiti
Kranjska
Ljubljana
posvetovanja
Schönleben, Janez Ludvik
Slovenija
zborniki
zgodovinarji
zgodovinopisje
zgodovinski viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR