Isaac Posch, »diditus Eois Hesperiisque plagis – slavljen v deželah Zore in Zatona«. Zgodnjebaročni skladatelj na Koroškem in Kranjskem

Avtorica: Metoda Kokole
Leto: 1999


Knjigo uvaja zgodovina raziskav o Isaacu Poschu. Osrednji del je razdeljen na tri področja: skladateljev življenjepis, analitično-komparativno študijo inštrumentalnih skladb zbirk Musicalische Ehrenfreudt (1618; vključuje tudi pretres pomena zbirke v primerjavi z drugimi zbirkami ‘variacijskih’ suit; posamezni plesi so predstavljeni tudi v plesni funkciji) in Musicalische Tafelfreudt (1621) ter predstavitev zbirke Harmonia concertans (1623) kot ene najzgodnejših v Nemčiji tiskanih zbirk monodičnih motetov. V zaključnem poglavju avtorica opredeljuje Poschevo mesto v slovenskem glasbenem zgodovinopisju in predlaga večje upoštevanje tega skladatelja v zgodovini avstrijske in nemške glasbe. Osrednje besedilo v šestih poglavjih spremljajo bibliografija, imensko kazalo in dodatki, med katerimi so transkripcije vseh arhivskih dokumentov in uvodnih besedil skladateljevih glasbenih zbirk.Cena
ni več na zalogi


Ključne besede
baročna glasba
monografije
organisti
Posch, Isaac
skladatelji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR