Naslov:
Ipavci [prva izdaja]. Zgodovina slovenske meščanske dinastije
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Prva obširna družinska zgodovina v našem prostoru govori o Ipavcih, eni najpomembnejših slovenskih meščanskih »dinastij«. Njihova dejavnost je pomembno zaznamovala slovensko kulturno zgodovino v 19. in v začetku 20. stoletja. Delo prikazuje tako rodbino kot njene posamezne člane. Osrednja pozornost je namenjena štirim skladateljem: Alojzu (1815–1849), Benjaminu (1829–1908), Gustavu (1831–1908) in Josipu (1873–1921) in sicer je v ospredju zgodovinski pomen njihove skladateljske dejavnosti in vpliv njihovih del v slovenskem in tujem prostoru. Predstavljena je tudi medicinska dejavnost pripadnikov družine, politično oziroma javno delovanje Benjamina in Gustava Ipavca, pa tudi krajevna zgodovina najde v študiji svoj prostor. Prva, razprodana izdaja je izšla leta 2001.

Kulturna zgodovina na Slovenskem je bila doslej usmerjena predvsem k vlogi literature pri nas, knjiga o Ipavcih pa s svojo usmerjenostjo na glasbeno dejavnost razbija nekatere stereotipe o hierarhiji različnih vej umetnosti.

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

961-6358-41-3

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 449 strani

Cena

razprodano